Menu

Den otevřených dveří

V květnu 2022 Holešov oslaví výročí 700 let od založení města. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově s městem úzce spolupracuje a do oslav se zapojila mimo jiné i uspořádáním Dne otevřených dveří. A tak se v úterý 10. května, po dlouhém období covidových restrikcí, areál školy otevřel pro malé i velké návštěvníky nejen z Holešova. Zájem byl obrovský. Dle hrubých odhadů  se akce zúčastnilo cca 1200 osob. Kromě žáků z Holešova a okolí si cestu do školy našly i děti z Fryštáku, Bystřice pod Hostýnem nebo i z Morkovic. Mezi návštěvníky byly děti z mateřských škol i dospělí, např. bývalí zaměstnanci školy nebo jejich rodinní příslušníci. Prohlídku si nenechali ujít ani potencionální uchazeči o vzdělávání na policejní škole. Přišli všichni, kteří chtěli strávit příjemné dopoledne plné zajímavých a akčních ukázek.

To vše a ještě trochu víc nabízel program, který byl pro návštěvníky připraven. Otevřely se speciální učebny, sportoviště, učebna zbraní i síň tradic. Na jednotlivých stanovištích byli k dispozici erudovaní pedagogové často s dalšími doprovodnými aktivitami. Tak třeba na učebnách služby cizinecké policie jste si mohli vyplnit „svůj vlastní cestovní pas“, na kriminalistice vám „vzali otisky prstů“ a mohli jste se vyfotit „v policejním…“, na učebně pořádkové policie měli pro vás kromě donucovacích prostředků přichystanou i laserovou střelnici.

Prohlídky učeben cizích jazyků, počítačové učebny a učebny přírodovědných předmětů byly určeny hlavně pro žáky mající zájem o studiu na naší škole. Nejen oni mohli zhlédnout prezentaci o podmínkách přijímacího řízení a vzdělávání na střední odborné škole.

Velkým lákadlem se staly dynamické ukázky Speciální pořádkové jednotky policie Moravskoslezského kraje, Vojenské policie Olomouc a hasičů, kteří v součinnosti se zdravotníky-záchranáři předvedli vyproštění z havarovaného vozidla a ošetření raněného. Tradičně obrovský úspěch zaznamenal výcvik služebních psů z výcvikového střediska v Dobroticích a ukázka výcviku služebních koní Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Policisté ze Zlínského kraje prezentovali také policejní auto s radarem, policejní motocykl nebo i Schengenbus, který je využíván službou cizinecké policie.

Hodně zajímavé stanoviště představila i pyrotechnická služba. Svými technickými prostředky ohromila mnoho účastníků. Zájem byl i o stánek pracovníků Celního úřadu ve Zlíně. Svým „vystaveným zbožím“ přilákali spoustu návštěvníků. Pracovnice Českého červeného kříže z Kroměříže velmi aktivně zapojily do dění kolemjdoucí. Ti prokazovali své znalosti z poskytování první pomoci prostřednictvím zajímavých a zábavných aktivit.

Akci podpořila i Letecká služba Policie ČR. Kolem desáté hodiny „sedl“ na travnatou plochu v areálu policejní zásahový vrtulník z Brna. Nedaleko od tohoto místa měli stanoviště policisté z oddělení bezpilotních prostředků, kteří prezentovali policejního drona.

Počasí nám hodně přálo. Slunečný den vybízel k odpočinku na travnaté ploše nebo na odpočinkových zónách se sedacími sety, které byly připraveny pro návštěvníky.

Z pohledu pořadatele se celé dopoledne opravdu vydařilo. Myslím, že úsilí, které do akce věnovali zaměstnanci školy a její žáci, se zúročilo v pochvalná poděkování odcházejících spokojených návštěvníků.