Menu

Podmínky a organizace stravování VPŠ a SPŠ MV v Holešově

jidelnaStravování studentů základní odborné přípravy, účastníků kurzů, žáků čtyřletého maturitního studia, zaměstnanců školy, bývalých zaměstnanců školy (důchodců) a cizích strávníků zajišťuje stravovací oddělení v souladu s vyhláškou č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích v platném znění, nařízením Ministerstva vnitra č. 3/2001 o zabezpečení bezplatného stravování a pokynem ředitele odboru správy majetku č.2/2022, kterým se vydává finanční limit hodnoty potravin pro bezplatné stravování a interními akty ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Strava je ve škole připravována od pondělí do čtvrtku třikrát denně (snídaně, oběd, večeře), v pátek je připravována pouze snídaně a oběd. Ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu se nevaří.

Vybírat lze ve většině případů ze dvou druhů snídaní a obědů, večeře je připravována pouze jedna. Jídelní lístek na 14 dní je k nahlédnutí v přízemí kuchyňského bloku.

Studujícím vyslaným k plnění úkolů mimo areál školy a na vyhlášených bezpečnostních akcích náleží „studená strava“ ve formě potravinového balíčku v hodnotě finančního limitu pořizovací ceny potravin.

Žákům čtyřletého maturitního studia, kteří zůstávají ve škole ve dnech, kdy neprobíhá výuka, je zajištěno náhradní stravování formou předpřipravené stravy.

 

Cena stravy:

Žáci čtyřletého maturitního studia: snídaně 37,- Kč, oběd 58,- Kč, večeře 57,- Kč

Studenti VOŠ s uzavřenou dohodou o zvýšení kvalifikace: snídaně 41,- Kč, oběd 65,- Kč, večeře 64,- Kč

Studující ZOP (policisté) a účastníci specializačních kurzů vyslaných ke studiu služebním funkcionářem dle § 19, zák.361/2003 sb.: bezplatné stravování

Studenti VOŠ (bez uzavřené dohody o zvýšení kvalifikace) a cizí strávníci: snídaně 83,- Kč, oběd 132,- Kč, večeře 131,- Kč

Zaměstnanci: oběd 43- Kč, večeře 42,- Kč

Důchodci: oběd 65,- Kč

 

Úhrada stravy:

Žáci čtyřletého maturitního studia mohou hradit stravu bezhotovostně nebo vložením hotovosti na účet v pokladně stravovacího oddělení.

Cizí strávníci a studenti VOŠ hradí stravu vložením hotovosti na účet v pokladně stravovacího oddělení.

Číslo účtu pro zasílání plateb na stravovací konto - 6015-51535881/0710

Variabilní symbol: identifikační číslo žáka/žákyně
Specifický symbol: 1
Konstantní symbol: 0558
Do poznámky je vhodné uvést „příjmení žáka – strava“.

Pokladní hodiny

Pondělí a středa         11,00 – 12,00hod. a 13,00 – 14,00hod.

 

Objednávání stravy

Objednávání a rušení stravy provádí strávníci prostřednictvím čipových karet na objednávkových boxech v přízemí jídelního bloku nebo prostřednictvím internetových stránek školy. Stravu lze objednat nejpozději jeden pracovní den předem – a to snídani do 10:00 hod, oběd a večeři do 14:00 hod (v pátek pouze do 12:30 hod). Telefonicky lze v mimořádných případech zrušit oběd a večeři nejpozději do 7:30 hod. v den, kdy jsou obědy a večeře vydávány.

 

Výdej stravy (může se lišit dle aktuální epidemiologické situace):

K výdeji stravy slouží dvě jídelny, velká ve 2. poschodí kuchyňského bloku pro studující ZOP, účastníky specializačních kurzů a žáky čtyřletého maturitního studia, malá v 1. poschodí pro zaměstnance školy a studenty VOŠ.

 

Snídaně:      5:45 –  7:20 hod
Oběd:          11:30 – 14:00 hod  (pátek 11:30 – 12:30 hod)
Večeře:       17:00 – 18:15 hod

 

Povinnosti strávníků:

Strávníci jsou povinni dodržovat základní hygienické zásady při stolování, jsou povinni odkládat použité nádobí na místo určené v jídelně. Strávníkům je zakázáno vstupovat do prostorů určených pro přípravu stravy a skladování potravin a odnášet z jídelny podnosy, příbory a jídelní nádobí!

 

Důležité kontakty:

Vedoucí stravovacího oddělení:    Ing. Renata Havlíková, MBA   974 685 267/ 573 324 267
Rušení/objednávání stravy: Miroslava Novotná 974 685 273/ 573 324 273
Účetní: Ivana Roková 974 685 268/ 573 324 268