Menu

Přijímací pohovory ke studiu na vyšší odborné škole

Dne 21. června 2022 proběhly přijímací pohovory ke studiu na vyšší odborné škole ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Přijímacích pohovorů se zúčastnilo celkem 126 uchazečů, z toho 122 příslušníků Policie ČR, jeden strážník obecní policie a tři občanští zaměstnanci MV.

V první části přivítal uchazeče ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA, seznámil je se základními tezemi vzdělávacího programu VOŠ a dalšími možnostmi studia. Ve druhé části byli uchazeči rozdělení do pěti skupin, ve kterých probíhaly individuální pohovory. Uchazeči byli přijati do 1. nebo 2. ročníku vzdělávání, některým z nich byla stanovena povinnost vykonání rozdílové zkoušky.

Velmi nás těší dlouhodobý enormní zájem o studium VOŠ. Úspěšní absolventi získají druhý nejvyšší stupeň policejního odborného vzdělání a současně jej uplatní i v praxi v rámci služby u Policie ČR.