Menu

EuropaSecura 2018

V letošním roce  se realizuje  již 11.ročník týmové soutěže pro studenty středních škol Europa- Secura.

EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a o jejich rolích v systému světové bezpečnosti.

Studenti tak mají opět jedinečnou šanci prokázat své znalosti, vyzkoušet si týmovou spolupráci a zasoutěžit si se svými vrstevníky. Vítěze, kteří projdou krajským a celostátním kolem, čeká poznávací cesta do Bruselu.

Dne 27. března proběhlo na celostátní úrovni základní kolo soutěže. Naši školu  reprezentovali studenti třídy  2.A, 3.A a  3.B. Test vyplňovali  prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut).

Studenti prokazovali znalosti z moderní historie mezinárodních vztahů, bezpečnosti a terorismu, evropských politických osobností, z orientace v evropských mapách, logické dovednosti a ze správné interpretace textu. Ještě tentýž týden postoupili do dalšího kola a čeká je zajímavý i těžký úkol zároveň, a to vypracovat odbornou esej o losem přidělené zemi, v níž je např. problémový politický systém, porušování lidských práv nebo vleklá občanská válka, a navrhnout smírčí postup v dané oblasti, jenž by umožnil pozitivní řešení nejen na místní, ale i celosvětové úrovni.

Mgr. Zuzana Hájková a Mgr. Irena Kotoučová