Menu

Pasování žáků 1. ročníku

Ve středu 10. října 2018 proběhlo, oficiálně první slavnostní, pasování žáků 1. ročníku Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově. Konalo se od 14:30 hodin v Síni tradic za přítomnosti vedení školy, třídních učitelů a vychovatelů, kdy nové žáky vítali budoucí maturanti.

Pasování v tomto slavnostním duchu proběhlo na naší škole vůbec poprvé v historii a všem přítomným se nesmírně líbilo. Žáci 1. ročníku nastupovali abecedně podle tříd před 4. ročník, který je oficiálně přivítal na policejní škole. Celé pasování uzavřelo pěvecké vystoupení, v podání žákyně 2. ročníku, a společná fotografie všech přítomných. Jako upomínku si každý z pasovaných odnesl pamětní list.

Doufáme, že dnem 10. 10. 2018 vznikla nová tradice, ve které se i nadále bude pokračovat a všem nováčkům na policejní škole přejeme mnoho úspěchů.

žákyně 4. A