Menu

Návštěva velvyslankyně Indonéské republiky

Dne 16. května 2022 navštívila Vyšší policejní školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově velvyslankyně Indonéské republiky paní  Kenssy Dwi Ekaningsih se svým doprovodem a za přítomnosti starosty města Holešov pana Mgr. Rudolfa Seiferta.
Po slavnostním přivítání ředitelem školy vrchním radou plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, MBA byli vážení hosté seznámeni formou prezentace v síni tradic s postavením školy v rámci resortu Ministerstva vnitra, personálním a materiálním vybavením a současnými vzdělávacími aktivitami školy. Následovala prohlídka sportovního areálu, odborných učeben střelecké, IT a jazykové přípravy. V závěru návštěvy paní velvyslankyně se svým týmem vyjádřila panu řediteli školy poděkování za srdečné přijetí, prohlídku školy a hovořila o možnostech spolupráce mezi policejními školami obou zemí.