Menu

Přehlídka interpretace textů

29. 3. 2023 proběhl v prostorách školy 1. ročník přehlídky interpretace textů. Žáci 2. ročníku dostali příležitost zvolit jakýkoliv text, který něco vypovídá o jejich myšlení, vnímání, náhledu na svět nebo i starostech a straších, jimž se cítí být vystaveni. Slovy textu, ať už básnického nebo prozaického, se pak s podporou různých řečnických i jiných prostředků mohli pokusit své emoce, prožitky a zájmy zprostředkovat.

Vedle obsahu musel každý účastník zvážit také formu, která bude pro jeho vystoupení tou nejlepší. To znamená, že bral v úvahu různorodý účinek slov jednotlivých jazykových vrstev češtiny, musel promyslet, jak chce působit na posluchače neverbálně, tedy jak se obleče, jaký postoj zvolí, jak bude pracovat s hlasem, jak gestikulovat atd. To všechno dohromady není nic jednoduchého!

Rozumí se samo sebou, že mnozí museli překonat sami sebe, když s naučeným textem vystoupili před spolužáky a učiteli, a není divu, že někteří se cítili, jako by šli s kůží na trh. Přesto se přehlídka i díky několika výjimečným výkonům vydařila. Věříme, že právě skvělé hudební příspěvky, stejně jako obdivuhodné výkony ve stylu stand up comedy, slam poetry nebo i klasického přednesu poezie ukázaly pohodlnějším či méně odvážným z nás, že cest k sebevyjádření pomocí slov je poměrně mnoho a že když chceme, můžeme každý najít tu svou. 

Mgr. Monika Vokurková, Ph.D.,  Mgr. Irena Kotoučová