Menu

Organizace vzdělávání

  • zimní období 1. a 2. ročníku: 6 týdenních soustředění
  • z toho 4 týdny odborné moduly, 2 týdny cizí jazyk
  • období školního vyučování: září – prosinec
  • zkouškové období: leden

 

kombinovaná forma výuky

  • kontaktní hodiny: přednášky, semináře, cvičení
  • nekontaktní hodiny: samostatné studium, konzultace

 

Přehled využití týdnů v denní a kombinované formě vzdělávání

Činnost Počet týdnů v období
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Vyučování podle plánu 16 14 16 14 16 14
Odborná praxe - 2 - 2 - -
Samostatné studium 3 3 3 3 3 3
Absolutorium - - - - - 2
Časová rezerva 1 1 1 1 1 1
Celkem 20 20 20 20 20 20