Menu

7. ročník celostátní soutěžní přehlídky odborných prací

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se konala ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově celostátní soutěžní přehlídka odborných prací žáků odborných škol v oboru vzdělání „ Bezpečnostně právní činnost „ .

V letošním  7. ročníku se  soutěžilo v šesti soutěžních oborech do kterých se přihlásilo 49 soutěžících s 33 odbornými pracemi ze 16 škol. Žáci naší školy obsadili 1. a 2. místo v oboru informační a komunikační technologie, 2. místo ve společensko-vědních oborech a 3. místo v oboru právo.

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování současně patří také vedoucím a konzultantům jednotlivých soutěžních prací, kteří na úspěchu žáků mají podíl a také členům odborných komisí, kteří výrazně přispěli k důstojnému a úspěšnému průběhu celé soutěže.

PaedDr. Antonín Strachota