Menu

Přednáška o studiu… 

Již druhým rokem Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově úzce spolupracuje s Policejní akademií České republiky v Praze, především v oblasti následného vzdělávání absolventů střední odborné školy.

I z tohoto důvodu se 10. ledna 2022 pro žáky čtvrtého ročníku uskutečnila beseda o možnosti studia na této vysoké škole. Prezentaci vedl Mgr. Tomáš Najman, vedoucí kanceláře děkana Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze a také absolvent střední odborné školy v Holešově. Jeho vystoupení se setkalo s velmi kladnou odezvou, jak u žáků, tak i přítomných pedagogů, o čemž svědčily i mnohé dotazy, na které Mgr. Najman velmi erudovaně odpověděl.

Při příležitosti jeho návštěvy mu ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA předal pamětní odznak absolventa střední odborné školy.