Menu

Peer program

Dne 6. září 2023 jsme se jako lektoři PEER programu vydali na Odborné učiliště v Holešově. Zde jsme dostali za úkol předat žákům 1. ročníku nové informace na téma multikultura. Dalším cílem bylo stmelení kolektivu a nastavení dobrého klimatu ve třídě. Mezi zúčastněnými byli žáci z mnoha oborů. Žáci byli zprvu zamlklí, ale po pár rozehřívacích hrách se rozpovídali a spolupracovali po celou dobu.

Naše škola nám poskytla žluté reflexní pásky, které slouží jako prevence při pohybu na ulicích. Jde o to „být viděn“. Pásky poskytl BESIP a my jsme je zařadili do programu jako součást hry Virus.

Akce se vydařila, líbila se nám i žákům, což bylo patrné ze zpětné vazby, kterou jsme od nich obdrželi.

Martin Neruda 3.A, Lucie Kociánová 3.C

Lektoři PEERU