Menu

Zahájení školního roku 

První školní den se pro nastupující žáky prvního ročníku nesl v duchu „seznámení se“. Ať již je to s novým kolektivem, prostředím školy, školním řádem nebo s třídním učitelem či vedením školy.

Dne 1. září v odpoledních hodinách přišel pozdravit žáky prvního ročníku ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA spolu se svými zástupci plk. Ing. Bc. Andrejem Rohálem, Ph.D., zástupcem ředitele pro výuku a výcvik a Ing. Bc. Martinem Novotným, zástupcem ředitele pro ekonomiku.

Ředitel školy žáky v novém prostředí přivítal a popřál jim hodně úspěchů při studiu.