Menu

Žáci sobě – workshop peer 

Po absolvování mnoha rozmanitých aktivit v průběhu maturitního týdne, jsme 19. května 2023 připravili pro své spolužáky workshop s peer technikami. Účelem tohoto programu byly teambuldinkové aktivity ke stmelení kolektivu a zároveň navození příjemné nálady na víkend. Po dvojích a trojicích, které se rozešly do jednotlivých tříd, jsme si připravili několik rozmanitých činností obsahujících například tematicky zaměřené hry „na detektivy nebo právníky“. Spolupráce se spolužáky byla skvělá, každý se do aktivit zapojoval s vervou, díky čemuž proběhl celý program v super atmosféře.

Tuto zkušenost jsme jako lektoři peer programu velmi ocenili a namotivovala nás k dalším aktivitám. Workshop skončil pátou vyučovací hodinou, a tak se všichni mohli pozitivně naladěni vydat na cestu domů. 

Lucie Nedbalová, Natálie Houšková
lektorky peer programu