Menu

Jazykové kurzy

Druhá polovina ledna 2021 byla jako každoročně dobou ukončení výuky intenzivních kurzů cizích jazyků.  V tomto roce se jednalo o kurzy anglického jazyka završené Zkouškami Ministerstva vnitra A2 a B1. Přes veškeré komplikace spojené s epidemiologickou situací a přes nutnost absolvovat kurzy částečně online se všem posluchačům podařilo díky obrovskému odhodlání a píli složit závěrečné zkoušky na výbornou.

Zároveň proběhly také jazykové zkoušky k prokázání kvalifikace, jejichž účastníci se připravovali
samostatně, což vyžadovalo také velkou míru nadšení pro studium cizího jazyka.

Absolventi určitě ocenili, že jim certifikáty o úspěšném složení zkoušek předali při slavnostním zakončení studia ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově plk. PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA a jeho zástupce plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme a vyučujícím děkujeme za skvěle odvedenou práci.

Mgr. Hana Šťastová
vedoucí oddělení cizích jazyků