Menu

Přírodovědný klokan 2022

Přírodovědná sekce oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů organizovala ve středu dne 12. října 2022 školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan.
Žáci středních škol jsou zařazeni v kategorii Junior. Naši školu reprezentovalo 16 žáků z 1. a 2. ročníku.  V zadání měli celkem 24 úloh tří stupňů obtížnosti z biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Cílem soutěže, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci, je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Nejlepší řešitelé školního kola:

  1. Dolečková Anežka 1. B
  2. Argirovská Lucie 2. B
  3. Streďanská Veronika 2. D

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání při dalších soutěžích.

RNDr. Jana Návratová