Menu

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky VPŠ a SPŠ MV v Holešově jsou uveřejňovány na profilu zadavatele.

Aktuální nabídková řízení

Momentálně žádné

 

Ukončená nabídková řízení

Odprodej nepotřebného majetku
- veřejná soutěž - 4. kolo
- základní informace
- příloha č. 1 - soupis nabízeného majetku
- příloha č. 2 - podmínky veřejné soutěže
- příloha č. 3 - krycí list nabídky - žádost o odprodej majetku - formulář
Výzva k podání nabídek - Pronájem kantýny Brno
  - Pronájem kantýny Brno - 2. kolo