Menu

Veřejné zakázky VPŠ a SPŠ MV v Holešově jsou uveřejňovány na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji.

V minulosti VPŠ a SPŠ MV v Holešově využívala  profilu zadavatele v E-ZAK a elektronické tržiště Gemin.

Od 1.7.2016 jsou smlouvy zveřejňovány v registru smluv.

Aktuální nabídková řízení

Momentálně nejsou vyhlášena

Ukončená nabídková řízení

Bez záznamu