Menu

Občan a bezpečnost

Dne 15. června 2018 se uskutečnila v Přerově preventivně bezpečnostní akce Občan a bezpečnost, kterou pořádal územní odbor Přerov a Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje.

Na této akci se naše škola prezentovala ukázkou z výcviku sebeobrany, která je součástí předmětu tělesná příprava. Ukázku realizovali žáci třídy 2. C a jejich vystoupení mělo ohromně positivní ohlas. Řada přihlížejících žáků základních škol z Přerova se jich nadšeně dotazovala na podmínky přijetí na naši školu.

plk. Mgr. Karel Hrudík

11. ročník soutěže EuropaSecura 2018

EUROPASECURA 2018 je soutěž o Evropské unii a bezpečnostní politice pro studenty středních škol, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Do soutěže se v základním kole zapojilo více než tisíc studentů, kteří podstoupili znalostní on-line test. V krajském kole písemně vypracovali a následně obhájili bezpečnostní analýzu konfliktu v daném regionu a vítězové se sešli ve Valdeku při celostátním kole. Zastupovali jednotlivé členské státy Evropské unie v rolích jejich diplomatů, kde řešili bezpečnostní situaci fiktivní země, na jejímž území se nacházeli. Na organizaci akce se podílí tradičně Ministerstvo obrany ČR a Armáda České republiky.

Naši školu reprezentovali žáci ze třídy 2.A, a to Monika Křenová, Jan Bureš a Diana Cetkovská. Po výborném výkonu se náš tým dočkal postupu do celostátního kola. Zdravotně indisponovaného Jana Bureše vystřídal Viktor Grůza.

Celostátní kolo soutěže EuropaSecura proběhlo v termínu 11. - 15. června 2018. Zúčastnilo se ho celkem 42 studentů ze všech krajů České republiky. Soutěžící plnili  nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešili neklidnou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise  prostupoval všemi aktivitami v průběhu týdne. Účastníci si odnesli unikátní zkušenosti a zážitky a tři nejlepší týmy vyhráli zájezd do Bruselu.

Naši studenti jeli na soutěž s velkým nadšením a snahou vybojovat prvenství. To se jim nakonec nepodařilo, ale přivezli si spoustu zážitků a zkušeností, které rádi předají dalším uchazečům o účast v soutěži v následujícím roce. Navázali též nová přátelství a odnesli si trvalou vzpomínku na netradičně prožitý týden.

Mgr. Zuzana Hájková
učitelka OVVP

6. ročník soutěžní přehlídky odborných prací

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se konala ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově celostátní soutěžní přehlídka odborných prací žáků odborných škol v oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“.

Do letošního již 6. ročníku se přihlásilo 78 soutěžících z 18 středních odborných škol. Soutěžící zpracovali 56 prací, které obhajovali v 6 soutěžních kategoriích. Žáci naší školy obsadili 2. místo v kategorii Právo, 1. a 3. místo v kategorii Informační a komunikační technologie a 3. místo v kategorii Společensko- vědní obory.

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří nejen soutěžícím žákům, ale i vedoucím jednotlivých soutěžních prací, kteří na úspěchu žáků mají podíl a také členům komisí, kteří výrazně přispěli k důstojnému a úspěšnému průběhu celé soutěže.

PaedDr. A. Strachota

Odborná stáž u BPOL

Na základě dlouhodobé spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a BPOL – ředitelství v Mnichově se uskutečnila zahraniční služební cesta do vzdělávacího centra BPOL Deggendorf, inspektorátu Passau a na mezinárodní letiště Mnichov v termínu od 11. 6. do 15. 6. 2018.

Obsahem služební cesty byla observace výkonu služby policistů BPOL na výše zmiňovaných úsecích.

Policisté z VPŠ a SPŠ MV v Holešově se seznámili s výkonem služby na mezinárodním letišti v Mnichově včetně její organizace a struktury, na inspektorátu v Passau jim byla podána prezentace v souvislosti s migrační vlnou. Ve vzdělávacím centru v Deggendorfu byli seznámeni s hlavními úkoly a činnostmi centra. Po celou dobu se jim věnovali němečtí kolegové, kteří recipročně jezdívají do Holešova na jazykovou stáž.

 

Letní výcvikové kurzy 1. ročníku SOŠ

 

Do 1. ročníku SOŠ v tomto školním roce bylo přijato 120 žáků, kteří nastoupili do čtyř tříd.

Vzhledem k této skutečnosti vyvstala nutnost uspořádány dva kurzy po dvou třídách.

Hlavní náplní kurzů je přežití a pobyt v přírodě a z tohoto důvodu byla zvolena trochu sparťanská lokalita Rekreačního zařízení v Protivanově, kde byli žáci ubytováni v dřevěných chatkách bez elektřiny a lůžkovin.

Prvního termínu 14. - 18. 5. se zúčastnily třídy 1.A  a 1.D. Tento kurz provázelo poměrně deštivé počasí. Následující týden byl vyhrazen pro třídy 1.B a 1.C, kterým počasí přálo.

Obsah obou týdnů tvořily tyto činnosti: přežití v přírodě, střelba, speleologie, základy jízdy na lodi, cyklistika a další pohybové aktivity. Na závěr kurzů proběhl závod čtyřčlenných hlídek, který prověřil získané vědomosti a dovednosti.

Oba kurzy zajišťovali učitelé OOBP ve spolupráci s vybranými třídními učiteli a vychovateli. Tímto všem děkuji za aktivní přístup.

 

kpt. Mgr. Karel Pospíšilík
učitel OOBP