Menu

Z důvodu vývoje epidemiologické situace nelze realizovat tradiční Den otevřených dveří. Proto VPŠ a SPŠ MV v Holešově uskuteční tuto akci online.   V níže uvedených prezentacích budete seznámeni s areálem školy, podmínkami přijetí, obsahem přijímací zkoušky na střední školu, vzděláváním i aktivitami školy.

1. Komentovaná prezentace s úvodním slovem ředitele školy. Obsahem prezentace je vzdělávání na střední odborné škole, přijímací řízení, popis k vyplnění přihlášky, obsah přijímací zkoušky, popis vzdělávacích, sportovních nebo volnočasových aktivit včetně uplatnění absolventů.

https://youtu.be/smtCAxFnTDg

2. Videprohlídka areálu včetně učeben, sportovišť, jídelny nebo internátu. Prostřednictvím této videoprohlídky můžete navštívit prostory, které jsou přístupné v rámci Dne otevřených dveří konaného v areálu bez epidemiologických opatření.

https://youtu.be/_0-Ia_og1CI

3. Spot školy. Jedná se o průřez aktivitami Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.

https://youtu.be/h4zdewA8Fqs

4. Kritéria přijímacího řízení do střední odborné školy pro školní rok 2021/2022.

Dokument ke stažení zde.

Vaše případné dotazy zodpovědí kompetentní pracovníci školy v pracovní dny od 07:00 do 14:30 nebo také v sobotu dne 13. února 2021 od 08:00 do 12:00 hodin v rámci online Dne otevřených dveří.

 Kontaktní čísla:  573 324 111 
  602 369 200

Výše uvedené prezentace nahrazují tradiční Den otevřených dveří.
Dne 13. února 2021 bude areál veřejnosti uzavřen.