Internát A – tranzitní ubytovna

a01    a02 


Osvobození 1438, 769 01 Holešov

Tranzitní ubytovna pro policisty a pracovníky MV - dle Nařízení Ministerstva vnitra č.  59 ze dne 27. října 2015, čl. 2, kterým se upravuje poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních Ministerstva vnitra a Bytové správy Ministerstva vnitra. Bezplatné ubytování je poskytováno při služebních a pracovních cestách pro příslušníky PČR a zaměstnance resortu MV, soukromé ubytování a ubytování členů rodiny je poskytováno při volné kapacitě internátu za úhradu.

správcová internátu A:
Jiřina Skříčková
telefon: 573 324 304

Formulář žádosti o poskytnutí ubytování ke stažení.