Internát střední odborné školy

Kontakty:

 

Mgr. Lumír Františák

vedoucí oddělení vychovatelů

VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Zlínská 991

76901 Holešov

mobil: 724 113 303

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Telefonní spojení na pedagogický dozor na internátě (24 hodin): 727 925 794

Oddělení vychovatelů vzniklo jako nedílná součást poskytování středního vzdělávání s maturitní zkouškou, oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Prvořadým úkolem všech pedagogických pracovníků oddělení, je zajistit žákům co možná nejlepší ubytování na internátě školy a vytvořit jim dobré podmínky pro přípravu na vzdělávání. Výchovným cílem je celkový, všestranný a harmonický rozvoj svěřených žáků, plně v souladu se školským vzdělávacím programem VPŠ a SPŠ MV V Holešově. Tohoto cíle můžeme dosáhnout u žáků, podpoříme-li jejich kladné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Současně s tímto je vedeme k zodpovědnosti, samostatnosti, k pořádku, pečlivosti a k utváření mravních hodnot s ohledem na jejich budoucí povolání.

Volnočasové aktivity:

Vychovatelé:

Mgr. Hana Bendová, Mgr. Petra Podvalová, Ing. Karel Adámek, Marián Tomeček, Petr Ludka, Jaroslav Červinka, Janišová Radka, Bělunková Iva. Darek Nedbal, Alena Kopečná, Jitka Pospíšilová, Marián Beňo.

Základní informace o ubytování.

 

Všichni ubytovaní žáci si na internát přivezou:

Žákům se nedoporučuje vozit si na internát cenné věci a neúměrně vysoké finanční částky. Částky nad 500,- Kč jsou povinni si ukládat u vychovatelů v uzamykatelných trezorech.

 

Platby za ubytování a stravu:

Peníze na stravu se ukládají na tzv. stravovací konta, ze kterých se postupně odečítají finanční prostředky podle množství odebrané stravy. Četnost a výše plateb na stravovací konta není omezena. Při bezhotovostních platbách vždy vyplňujte variabilní a specifický symbol, jsou velmi důležité pro rozlišení plateb. Možnost pro případné hotovostní úhrady je i nadále zachována.

 

Číslo účtu pro zasílání plateb na stravovací konto - 6015-51535881/0710

Variabilní symbol: identifikační číslo žáka/žákyně
Specifický symbol: 1
Konstantní symbol: 0558
Do poznámky je vhodné uvést „příjmení žáka – strava“.

Číslo účtu pro zasílání plateb za ubytování - 6015-51535881/0710

Variabilní symbol: identifikační číslo žáka/žákyně
Specifický symbol: 2
Konstantní symbol: 0558
Do poznámky je vhodné uvést „příjmení žáka – ubytování“.

 

Vzhledem ke způsobu financování si ředitel školy vyhrazuje právo upravovat ceny za stravu a ubytování ve zdůvodněných případech i v průběhu školního roku. (Vyhláška ministerstva vnitra č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.)