Peer program

Lektorování peer programu má na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově dlouholetou tradici. Proškolování nových peer lektorů z řad žáků střední odborné školy se uskutečňuje za podpory města Holešova. V poslední době se nám osvědčila spolupráce se spolkem Tokaheya, který působí v Holešově.

Po delší vynucené pauze (způsobené opatřeními v souvislosti s nemocí Covid 19) se naši „píráci“ opět pustili do práce. Po pečlivé přípravě „nastoupili“ nejdříve na své spolužáky v rámci adaptačního workshopu pro první ročník a před Vánoci si vyzkoušeli své dovednosti i na žáky druhého ročníku.

Kromě „domovské školy“ stihli ke konci roku 2021 navštívit s programem 2. Základní školu Holešov. Zatím poslední realizovanou akcí je práce se třemi třídami osmého ročníku a třemi třídami devátého ročníku na 3. Základní škole v Holešově.

Zde je článek našich supervizorů z 3. ročníku.

Skupina vybraných studentů VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kteří působí jako lektoři peer programu, si připravila pro osmý a devátý ročník 3. ZŠ v Holešově programy v rámci školení v oblasti prevence proti návykovým látkám a závislosti na nich.

Ve středu 16. února strávily tři skupinky ve složení Mariny Kadlecové, Eliz Kelnarové, Petra Louly, Růženy Dydjakové, Martina Batěka, Lucie Nedbalové, Natálie Houškové, Viktora Marina, Vojtěcha Reichela a Kateřiny Mrázkové čtyři vyučovací hodiny s třídami osmého ročníku, aby se společně pobavili o problematice drog a jejich předcházení.

Programu následujícího dne se pro třídy devátého ročníku ujali také zbývající vybraní studenti Lucie Kociánová, Linda Malčoková, Timur Pjatygin a David Sedlář. Spolupráce s žáky jmenovaných ročníků základní školy byla výborná. Třídy zažily mnoho zábavy, ale především ponaučení ve zmíněné oblasti prostřednictvím promyšlených her a skupinových prací. Z obou dnů vzešla nejen legrace, ale doufejme, že také cenné lekce a budoucí výsledek ve formě vyvarování se drog a návykových látek.

Dydjaková Růžena a Petr Loula – 3. ročník

K dokreslení přidávám některé ohlasy žáků z 3. základní školy (bez úprav).

8. ročník

9. ročník

Peer program považujeme za důležitou součást prevence rizikového chování. Tato forma je o to cennější a snad i účinnější v podání lektorů – vrstevníků, kteří program realizují. Nejen že vzdělávají sami sebe a zvyšují si své lektorské dovednosti, ale pozitivně působí i na své spolužáky.

Ráda bych poděkovala všem školám za spolupráci, našim lektorům za jejich nasazení a kolegyni Mgr. Kotoučové za dlouhodobé úspěšné vedení programu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově.