Menu

Státní zkouška z psaní na klávesnici

S blížícím se závěrem školního roku se žáci 2. ročníku střední odborné školy mohou každoročně zúčastnit státních zkoušek z psaní na klávesnici. Letos se uskutečnily v úterý 4. června.

Žáci jsou při státní zkoušce zkoušeni nejen z „hbitosti“ prstů – je třeba psát rychlostí nejméně 200 úhozů za minutu s minimální přesností 99,5 %, ale musí vypracovat i obchodní písemnost a tabulku podle zadaných dispozic, tzn. ovládat pravopis, umět stylizovat, uplatňovat logické myšlení. Nezbytná je znalost české státní normy pro úpravu dokumentů.

Celou zkoušku řídila zkušební komisařka, která písemnosti vyhodnotí a poté postoupí k další kontrole na Národní ústav pro vzdělávání v Praze, jenž úspěšným uchazečům zasílá vysvědčení. Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž zvyšuje držitelům šanci na lepší uplatnění na trhu práce.

Přejeme žákům, aby se vysvědčení o státní zkoušce stalo jedním z důležitých dokumentů, které jim po ukončení studia bude prospěšné a při hledání zaměstnání je posune o příčku výš.

Mgr. Irena Alexová

TURNAJ ČTYŘHER V TENISE

 

Ve středu 5. června 2019 se uskutečnil v areálu sportoviště školy turnaj čtyřher v tenise žáků SOŠ. Celkově se přihlásilo šest dvojic z 1. až 3. ročníku. Žáci byli rozlosovaní do dvou skupin, z kterých první dva postoupili do semifinále. Následovalo utkání o 3. místo a finále. Zápasy byly až na výjimky celkem vyrovnané. Počasí bylo chvílemi proměnlivé a dost větrné. Všichni zúčastnění odcházeli spokojení z dobře odvedené hry. Dvojice na prvních třech místech byly odměněny z rozpočtu SRPŠ.

Umístění žáků podle pořadí:

1. místo – Lucie Pelikánová, Martin Andrle
2. místo – Tomáš Daníček, Vilém Šustr
3. místo – Zuzana Směšná, Justýna Kovaříková

vychovatelé Petr Ludka, Jaroslav Červinka

Účast na konferenci v Policejní škole Cluj-Napoca

Na základě pozvání ředitele policejní školy “Septimu Mureşan“ v Cluj-Napoce (Rumunsko) se uskutečnila zahraniční služební cesta do policejní školy v Rumunsku, a to ve dnech od 29. května do 1. června 2019.

Služební cesty se za VPŠ a SPŠ MV v Holešově zúčastnili: plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. a pplk. Mgr. Eva Vichlendová.

Obsahem služební cesty byla účast na 10. ročníku mezinárodní konference s názvem „Public order in Europe, between tradition and contemporary times“. Konference se pořádá v souvislosti s oslavou Dne Rumunské policie a oslav 15. výročí založení policejní školy. Pplk. Mgr. Vichlendová měla příspěvek s názvem „Educational Activities of Police College Holešov“. Kromě české delegace se účastnili zástupci SOŠ PZ Pezinok a Košice, představitelé Policejní akademie z Moldávie, zástupci Policejních škol z Maďarska a dalších vzdělávacích institucí z Rumunska. Taktéž byli přítomni představitelé Ministerstva vnitra Rumunska, Policie Rumunska, představitelé veřejné a státní správy.

Součástí programu bylo také slavnostní setkání a slavnostní nástup školy při příležitosti 15. výročí založení školy, které se uskutečnilo dne 31. května 2019. Při slavnostním nástupu školy ředitel Policejní školy Cluj-Napoca dr. Dumitru obdržel od ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově Medaili Střední policejní školy MV v Holešově za dlouholetou spolupráci, kterou předal zástupce ředitele plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D.

Slavnostní vyřazení absolventů SOŠ

Ve středu 29. května 2019 se v prostorách holešovského zámku v sala terreně uskutečnilo slavnostní vyřazení žáků střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Úspěšní absolventi obdrželi maturitní a ročníkové vysvědčení včetně europassu. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupce ředitele školy plk. Ing. Andrej Rohál, Ph.D., starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, pedagogičtí pracovníci, rodiče a žáci čtvrtého ročníku. Zástupce ředitele školy ocenil vybrané žáky za reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, za výborné studijní výsledky a mimoškolní aktivity. Dvě žákyně byly oceněny za práci v Domě pro seniory v Holešově. Milou pozornost jim předala paní ředitelka Ing. Jana Šťastná. Jednatel Spolku rodičů a přátel školy Mgr. Lumír Františák se rozloučil s rodiči, kteří pracovali po celé čtyři roky v radě spolku.

Program svým vystoupením (hrou na varhany) obohatili Mgr. Šuranský a žákyně druhého ročníku Anna Lorencová zazpívala všem přítomným píseň My Immortal.

Slavnostní „poslední setkání“ s maturanty proběhlo v příjemné atmosféře a nám nezbývá, než všem popřát hodně zdaru do další etapy života.

Velké poděkování patří oddělení vychovatelů, které akci organizačně zajistilo.

Europa Secura

Dne 27. 5. 2019 se ve Zlíne v budově Technologického a inovačního centra uskutečnilo krajské kolo soutěže Europa Secura.

Tato soutěž je pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a NATO. Akce je organizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Armádou České republiky, Zastoupením Evropské komise v ČR a sítí Eurocenter Úřadu vlády, s podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Hanns-Seidel-Stiftung.

Za naši školu se soutěže zúčastnili tito žáci: Hana Raclová (2.B) v roli kapitánky týmu, dále Barbora Kolářová (2.B) a David Štipčák (2.D). Studenti nejprve absolvovali školní kolo soutěže, spočívající ve znalostním online testu a následném vypracování bezpečnostní analýzy na zadané téma v rozsahu deseti stran.

Jejich práce na téma Severní Korea – KLDR se setkala s úspěchem a náš tým tak postoupil do výše zmíněného krajského kola. I zde si naši žáci vedli velmi dobře, svoji práci obhájili a získali tak první místo a postup do celostátního kola, které se uskuteční ve dnech 10. – 14. června 2019 ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy.

Našim úspěšným soutěžícím k postupu a prvnímu místu gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v celostátním kole.

Mgr. Jan Hazdira