Menu

Vzdělávací zájezd

Na závěr cyklu seminářů „Mravní a křesťanská výchova“ se konala v úterý 18. června 2019 závěrečná exkurze, které se zúčastnili žáci prvního ročníku SOŠ.

Exkurze byla zahájena návštěvou Velehradu - významného poutního místa na Moravě. Žáci zavítali do místního muzea, v němž se dozvěděli více o historii a současnosti této památky, prohlédli si zajímavé exponáty a na moderních panelech si ověřili a doplnili svoje znalosti. Následovala prohlídka nádherné barokní baziliky a jejího okolí.

Druhá část exkurze směřovala do Modré, konkrétně do sladkovodní a botanické expozice „Živá voda“. Žáci byli seznámeni s životem ve vodě i kolem vody, pozorovali ryby z prosklenného tunelu 3 metry pod hladinou, prošli naučnou botanickou stezkou s bylinami a dřevinami okolí vod, podívali se na naučný film a zaujala je také malá výstava vycpanin vodních ptáků a savců.

Celkově exkurze důstojně ukončila výše zmíněný seminář a vhodně doplnila probírané učivo v dějepise, společenských vědách, biologii a ekologii.
Velké poděkování patří PaedDr. Antonínu Strachotovi, který celou akci zorganizoval.

Mgr. Jolana Saibertová

Střelecké závody

Ve středu 12.6.2019 jsme se zúčastnili střelecké soutěže středních škol vyučujících obor bezpečnostně právní činnost.
Závod se konal  v Ostravě na BPA. Závodili  jednotlivci i družstva. Naši školu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo ze 3. A ve složení: Aneta Máčalová, Eva Tokarová, Martin Blaha, David Jambor. V kategorii jednotlivců obsadila Aneta Máčalová 1. místo a za chlapce se umístil Martin Blaha na 2. místě. V kategorii družstev jsme zvítězili. Všem ke krásnému umístění blahopřejeme.

kpt. Mgr. Daša Hladíková

Na jazykové stáži u Bavorské policie

V týdnu od 3. do 7. června 2019 se čtyři vybraní žáci třetího ročníku zúčastnili jazykové stáže v policejní škole v Nabburgu.
Cílem bylo nejen zlepšit jejich jazykové kompetence, ale i seznámit se s německou kulturou a tamějším životním stylem. Žáci se aktivně zapojili do výuky,  v rámci doprovodného programu poznali město Weiden, kde navštívili policejní služebnu a prohlédli si krásné historické centrum. Dozvěděli se zajímavé informace o spolupráci německé a české policie v Společném česko-německém centru ve Schwandorfu a poznali i místní raritu Monte Kaolino.

Program byl nabitý a jistě přínosný, což žáci sami potvrdili při závěrečném poděkování.

Mgr. Martina Pořízková

7. ročník celostátní soutěžní přehlídky odborných prací

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se konala ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově celostátní soutěžní přehlídka odborných prací žáků odborných škol v oboru vzdělání „ Bezpečnostně právní činnost „ .

V letošním  7. ročníku se  soutěžilo v šesti soutěžních oborech do kterých se přihlásilo 49 soutěžících s 33 odbornými pracemi ze 16 škol. Žáci naší školy obsadili 1. a 2. místo v oboru informační a komunikační technologie, 2. místo ve společensko-vědních oborech a 3. místo v oboru právo.

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování současně patří také vedoucím a konzultantům jednotlivých soutěžních prací, kteří na úspěchu žáků mají podíl a také členům odborných komisí, kteří výrazně přispěli k důstojnému a úspěšnému průběhu celé soutěže.

PaedDr. Antonín Strachota

 

Návštěva školy SG v Lubani

Na základě pozvání ředitele školy Straži Graničnej v Lubani (Polsko) se uskutečnila ve dnech od 11. do 13. června 2019 zahraniční služební cesta do partnerské školy SG v Lubani.

Zahraniční cesty se za VPŠ a SPŠ MV v Holešově zúčastnil plk. Mgr. Bc. Petr Benda, vedoucí oddělení policejních činností a pplk. Mgr. Eva Vichlendová, rada pro zahraniční styky, prevenci a propagaci. Škola SG v Lubani má cca 290 míst, v současné době zde studuje cca 200 policistů. Nabízejí základní odbornou přípravu a zdokonalovací kurzy (např. multikulturu, cizineckou agendu atd.). Škola má status Akademie Frontexu. Obsahem zahraniční služební cesty bylo služební jednání 3 zahraničních partnerských škol - SOŠ PZ Košice, SOŠ PZ Pezinok a VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve škole SG Lubaň. Jednalo se o vzdělávacích aktivitách škol, šíření dobré praxe ve vzdělávání a možnost budoucí spolupráce.