Menu

Vernisáž výstavy „Policie v proměnách doby,
aneb od Masaryka po současnost“

Dne 21. března 2018 proběhla v Holešově vernisáž výstavy, kterou připravil Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Policie České republiky spolu s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra Holešov a předním policejním historikem plk. Mgr. Miroslavem Spurným.

Výstava nese název „Policie v proměnách doby, aneb od Masaryka po současnost“ a jak již z názvu plyne, mapuje vývoj našeho bezpečnostního sboru od vzniku samostatného Československa po současnost. Výstava byla uspořádána v rámci letošních oslav 100. výročí vzniku Československé republik a je příspěvkem policejního školství k tomuto významnému jubileu. Výstavě v rámci slavnostního zahájení požehnal i předseda Křesťanské policejní asociace mjr. ThDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D.

Na vernisáž přijalo pozvání mnoho významných hostů v čele s hejtmanem Zlínského kraje panem Jiřím Čunkem, přítomni byli i ředitelé Krajských ředitelství policie z Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, Zlínského kraje plk. JUDr. Jaromír Tkadleček a Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel. Z Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV se zúčastnil JUDr. Petr, Novák, PhD., za Muzeum PČR Mgr. Radek Galaš. Akci byl přítomen i starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, dále zástupci policejních veteránů, delegace ze Střední odborné školy Policejního sboru Pezinok a řada dalších.

Vernisáž byla v rámci doprovodného programu doplněna i o ukázku vozidel PČR a SNB a dále byly prezentovány dobové stejnokroje četnictva, policie, komunální stráže i příslušníků SNB.

Výstava je trvale umístěna v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově v budově číslo 22.

 

Grand Prix ve střelbě

Dne 15. března 2018 proběhla střelecká soutěž Grand Prix ve střelbě z velkorážné pistole, kterou pořádala Střední škola Trivis Jihlava.

Naši školu reprezentovali ve smíšeném tříčlenném družstvu vybraní nejlepší střelci ze čtvrtého ročníku a to Klimentová Hanka (4.B), Palla Tomáš (4.A) a Urbánek Adam (4.C).

První střelecká disciplína nebyla vůbec jednoduchá, neboť se střílelo jednoruč silnou rukou na vzdálenost 15m. Druhá disciplína byla zaměřena na střelbu za krytem, držení zbraně obouruč a na vzdálenost opět 15m. Po vylosování pořadí jsme měli možnost střílet jako první, což se nám vyplatilo, neboť nervozita při střelbě nebyla vůbec na střelcích znát. První jsme začali a to prvenství jsme si udrželi až dokonce.

V celkovém hodnocení tříčlenných družstev jsme se umístili na 1. místě. V jednotlivcích v kategorii dívek obsadila Klimentová Hanka 1. místo. V kategorii chlapců obsadil 2. místo Palla Tomáš. Poslední prvenství v celkovém součtu nejvíce dosažených bodů a nejlepším střelcem celé soutěže se stala Klimentová Hanka.

Konkurence byla velká, střelecké soutěže se zúčastnilo 13 družstev z různých škol s oborem vzdělání bezpečnostně právní činnost.

Celému družstvu děkuji za reprezentaci naší školy.

 

kpt. Mgr. Petr Lysko

Maturitní ples 2018

Datum 16. únor 2018 se stal pro nás maturanty Dnem D.

Děvčata oblečena v krásných róbách a chlapci v oblecích s hrdým postojem si připravili pro rodiče a blízké, ale i učitele a vychovatele večer plný překvapení a zábavy. Kromě slavnostního šerpování, které se stalo vždy jedinečným aktem díky tomu, že každá třída ukázala svůj talent při vystoupení, které si pro tuto významnou událost natrénovala. Příjemným zpestřením večera bylo i vystoupení holešovských mažoretek a našich spolužáků ze 4.A. Zúčastnění mohli své štěstí zkusit i v malé a velké tombole.Večerem se nesly tóny hudební skupiny QUATRO a pro ty, pro které valčík není silná stránka, hrál v Drive clubu DJ JARSON.  Ve 2 hodiny ráno náš ples slavnostně skončil. V příjemné, ale už i unavené náladě. Chřipková epidemie se snažila nejednoho z pozvaných zákeřně skolit. Souboj nevyhrála, jelikož účast na plese byla hojná. Jménem všech studentů 4.ročníku bych chtěla poděkovat nejenom učitelům, kteří to neměli s námi vždy lehké a často se chytali za hlavy, ale i vychovatelům, kteří se nám na naší cestě k dospělosti stali rádci, náhradními rodiči a co je nejdůležitější, přáteli a důvěrníky. Nebyla to s námi vždy procházka růžovým sadem, ale oni vytrvali. A za to jim patří velké poděkování.

Soňa Hrtánková, 4C

40. ročník Středoškolské odborné činnosti

Dne 6. 3. t. r. se konalo na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově školní a městské kolo Středoškolské odborné činnosti.

Do letošního 40. ročníku SOČ se z VPŠ a SPŠ přihlásilo osm žáků, ale pouze tři žáci splnili podmínky zařazení do soutěže. Naši žáci soutěžili v oborech:

  • obor č. 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  • obor č. 16 historie
  • obor č. 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Žáci Adam Klimša (obor č. 14) s prací Závislosti (konzultanti Mgr. Z. Hájková a Mgr. H. Bendová) obsadil 1. místo,

David Jambor (obor č. 16) s prací Tankopedie (konzultant Mgr. Z. Hájková) obsadil 3. místo a

Kristýna Langová (obor č. 17) s prací Stejná práva pro každého (konzultant plk. Ing. Bc. L. Cuták) obsadila 1. místo.

Účastníkům školního a městského kola SOČ blahopřejeme a přejeme obdobný úspěch i v okresním kole SOČ, které se koná 3. 4. 2018.

 

PaedDr.  Antoním Strachota

Studium v Anglii

Dne 8.února 2018 jsme se zúčastnili přednášky zaměřené na možnosti vysokoškolského studia pro studenty z Evropské  unie v Anglii.