Menu

Dárcovství   kostní   dřeně

Dne 13. prosince 2018 proběhla přednáška členek Českého červeného kříže na téma dárcovství kostní dřeně. Žáci čtvrtého ročníku se dozvěděli podmínky a opodstatněnost vstupu do registru dárců kostní dřeně. Na nabídku samotného vstupu positivně reagovalo 37 žáků, kteří se stali členy registru dobrovolných dárců kostní dřeně. Obrovský zájem žáků naší školy ukázal jejich vyspělost, uvědomělost a schopnost pomoci druhým lidem v nouzi.

Přednáška naplnila další oblast problematiky vzdělávání pro zdraví.

plk. Mgr. Karel Hrudík

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 jsme na internátě školy s žáky SOŠ a hosty z řad vyučujících již podruhé zahájili advent MIKULÁŠSKÝM ODPOLEDNEM.

Všechna patra byla adventně naladěna pro potěšení všech smyslů. Očím lahodily stromky a dekorace, nosům vůně laskomin, které poškádlily naše chuťové pohárky, uším písně a koledy. I ruce se mohly zapojit.

Družina v čele s MIKULÁŠEM, ANDĚLY a ČERTEM vyrazila na obchůzku, kde poslušné obdarovali andílci cukrovím a zlobivým začernil čert tváře.

Na 6. patře jsme mohli shlédnout kouzlení s ovocem a zeleninou.

Na 5. patře se posilnit punčem a naučit se zdobit perníčky.

Na 4. patře nás pohostili chlebíčky.

Na 3. patře nabídli jednohubky.

Na 2. patře jsme si mohli zazpívat koledy a vyrobit si adventní dekorace v tvořivé dílně.

Po rušných přípravách jsme zažili radostné a vydařené odpoledne.

 

Bělunková Iva

BOBŘÍK INFORMATIKY 2018
11. ročník

Ve dnech 12. 11. – 13. 11. 2018 se naše škola opět zapojila do celostátní soutěže „Bobřík informatiky“. Soutěž je podporovaná ministerstvem školství a je součástí celoevropského „Týdne programování“. Tematicky je soutěž zacílena do několika oblastí informatiky, např. digitální gramotnost, algoritmizace a programování, kódování, šifrování, logika, hledání strategií, grafické struktury.

V letošním  roce se do soutěže přihlásilo rekordních 235 žáků naší školy, kteří soutěžili v  kategorii Senior (73 žáků 3. ročníku) a v kategorii Junior (162 žáků 1. a 2. ročníku).

Nejúspěšnějšími řešiteli v této celostátní informatické soutěži se stali žáci Jan Chmelář, Ondřej Bérecz, Nikol Langhammerová, Sára Machulová a Jiří Adamec, kteří „ulovili bobříka“ a obstáli tak ve velmi silné konkurenci.

Nejlepším řešitelům gratulujeme a všem ostatním soutěžícím děkujeme za důstojnou reprezentaci školy na celorepublikové úrovni.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník
učitel oddělení VVP

Prezentace žáků ke 100. výročí založení Československa

Dne 28. listopadu 2018 proběhlo školní kolo prezentací na téma „Sté výročí samostatného Československa“.

Týmy po dvou studentech z 2. ročníku byly nominovány na základě třídních kol z předešlých týdnů. Za třídu 2. A soutěžili Jakub Schubert a Lucie Jordánková, za třídu 2. B Denisa Dvouletá a Eliška Petrková, tým z 2. C bohužel z důvodu nemoci vypadl a 2. D reprezentovaly  Nela Dekařová a Eliška Benešová. Porotu tvořila trojice z učitelského sboru ve složení Mgr. Irena Kotoučová, PhDr. Jana Holubcová a Mgr. Bc. Monika Vokurková,  Ph.D. Na soutěž byli pozváni i zástupci vedení školy.

Zahájení proběhlo příjemným uvítáním. Jako první se představila dvojice z 2. B. Po úvodu a poslechu naší hymny pokračovala dvojice v přednášení své prezentace. Na závěr nám byl výklad shrnut. Pěkně připravená a také bravurně přednášená prezentace obdržela zasloužený potlesk.

Jako druhý v pořadí nastoupil před porotu tým z 2. D. V prezentaci jsme byli seznámeni s Muži 28. října. Byli nám představeni ti, kteří se zasloužili o vznik Československa, ale stáli v mediálním stínu oproti T. G. Masarykovi, Edvardu Benešovi či M. R. Štefánikovi. Na svou prezentaci dvojice vynaložila mnoho úsilí jak na zpracování, tak i na výklad. Po skončení následoval zasloužený potlesk.

Jako poslední nastoupila dvojice z 2. A. Ve svém vystoupení nás seznámila s celou historií Československa. Pěkně zpracovaná prezentace  se velmi  dobře poslouchala a bylo vidět, že si na ní  dal tým ze 2. A záležet. Na konci následoval opět mohutný potlesk.

Všechny prezentace byly výborně zpracované, kvalitně přednášené a na velice vysoké úrovni.  I pod náporem stresu a nervozity se přednášejícím povedlo posluchače výborně přenést do atmosféry vznikajícího Československa. Po přednesení všech prezentací přišlo na řadu  hodnocení  výkonů.  Komise sdělila své dojmy z vystoupení jednotlivých dvojic a na závěr byli soutěžící odměněni.

Z důvodu velmi vysoké laťky, kterou soutěžící nasadili, se porota rozhodla ocenit všechny výkony stejně. Všichni přítomní strávili velmi příjemné a poučné odpoledne.

Filip Janků, Daniel Leitner

 

Cesta krve – darování krve

Dne 21.11.2018 se někteří žáci 3. ročníku rozhodli prakticky vyzkoušet co obnáší vlastní darování krve. Jeli jako prvodárci do Zlínské Baťovy nemocnice na transfůzní oddělení, aby se stali dárci krve.

Prvotní nervozita a nejistota záhy opadla, protože školený personál jim vše v klidu a jasně vysvětlil. Po vyplnění dotazníku, seznámení se s poučením, odebrání vzorku krve a pohovoru s lékařem nastal tan samotný zážitek. Přátelská atmosféra, vlídné a komunikativní sestry podporovaly všechny prvodárce. Odměnou jim byly dobré pocity a drobné upomínkové předměty - kovová kapička krve, vitamíny, stravenky na občerstvení.

Je potěšující, že našim studentům není lhostejné zdraví a život ostatních, vítězí u nich pocit pomoci druhému a snaha být prospěšný.

Zúčastnili se: Lízner Tomáš, Gracias Jan, Plášek,Dominik, Jaroš Robin, Pácal Jan, Venglářová Kristýna, Pavlíčková Eliška, Malinovský Tomáš

kpt. Antonín Nášel