Menu

 Turnaj v sálové kopané

Ve středu 21.3. 2018 se uskutečnil jarní meziročníkový turnaj v sálové kopané žáků Střední  odborné  školy.

Začínalo se v 16.00 hodin v tělocvičně VPŠ a SPŠ MV Holešov, konec se protáhl do 19.00 hodin. Přihlásilo se 6 družstev, které byly rozlosovány do dvou skupin po třech. Po odehrání 6 zápasů postoupila vždy dvě družstva ze základních skupin do semifinále, následoval boj o třetí místo a finále. Celkem se odehrálo 10 utkání.

Na prvních třech místech se umístili:

 1. Břoušek Radim, Fňouk Milan, Hegner Hugo, Tran Bill,Kolaska Vojtěch
 2. Jankůj Filip, Pelikán Lukáš, Král Dominik, VítVojtěch, Dvořák Jan, Juráň Vítězslav, Kumbár Tomáš
 3.  Bartusek Tomáš, Štibraný Adam, Šrámek Felix, PácalJan, Malinovský Tomáš, Vařeka Dominik, DurďákMilan

Turnaj byl odehrán s velkým sportovním nasazením. Došlo k drobnému zranění jednoho hráče, konalo se jedno vyloučení na jednu minutu. Diváci z řad žáků ocenili především technickou hru 4. ročníku, který turnaj vyhrál.

Zpracoval: vych. Karel Adámek

„Zákony v mém životě“

Dne 20. 3. 2018, první jarní den, jsme odstartovali první ročník prezentací, pořádaných Oddělením práva a kriminalistiky nazvané „Zákony v mém životě“.

Úterní odpoledne strávili někteří žáci prvních a druhých ročníků prezentováním svých prací před odbornou porotou, která se skládala z paní Mgr. Kamily Bryolové (soudkyně okresního soudu Zlín), pana npor. Mgr. Jana Nováka (vedoucího Obvodního oddělení PČR Holešov) a pana učitele plk. Ing. Luďka Cutáka. Pod vedením kpt. Mgr Andrey Zapletalové odprezentovali  jednotliví žáci prezentace, které se týkaly např. přestupků spáchaných osobou mladistvou, prezidentské kampaně či právního pohledu na registrované partnerství.  Na závěr jednotliví členové poroty vybrali prezentace, které byly podle jejich uvážení nejlepší a nejpoutavější. Jako  nejzajímavější  byly vybrány níže uvedené prezentace.

 • „ Náležitosti svatebního obřadu a projev jeho vůle“, tuto prezentaci přednesly žákyně   třídy  2. C  Ludmila Marcinčinová a Lucie Mašková.
 • „Předvolební kampaň Drahoš vs Zeman“, tato prezentace byla zpracována žáky třídy 1. C   Radkem  Novákem  a Janem  Chmelářem.
 • „Změna pohlaví“, prezentace  žákyň třídy 2. B,  Kateřiny Důbravové a Evy Kunovjánkové.

Žáci byli za účast na této přehlídce prezentací odměněni věcnými dary,  které jim věnovaly  firmy RAAB Computer s. r. o. , E.ON a kavárna Kafky v Holešově.

Za studenty můžeme říci, že pro nás toto odpoledne bylo přínosné.

Kateřina Důbravová, Eva Kunovjánková

 

Matematický klokan 2018

V březnu proběhl na oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů Matematický klokan.

Zadání úloh této celostátní soutěže připravila Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Řešení zadaných příkladů rozvíjí u žáků logické myšlení, prostorovou představivost a matematické dovednosti. Získané kompetence žáci využijí v budoucím profesním životě, například u psychologických testů při přijímacím řízení k Policii ČR.

Soutěž na naší škole zahájila plk. PhDr. Mgr. R. Bezděková. Po seznámení s pravidly žáci samostatně řešili zajímavé úlohy z matematiky. Otázky byly hodnoceny dle náročnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body.

Nejlepšími řešiteli na naší škole jsou:

v kategorii Junior

 1. Chmelář Jan (1. C)
 2. Berecz Ondřej (1. C)
 3. Válek Tomáš (1. D)

v kategorii Student

 1. Lysák Josef (3. A)
 2. Horčičková Lenka (3. C)
 3. Jünger Erik (3. A)

Blahopřejeme a věříme v úspěšné umístění našich žáků na krajské úrovni.

Mgr. Jana Hendrychová

 

Slavnostní shromáždění zaměstnanců školy

Dne 28. března 2018 se v prostorách internátu A konalo tradiční slavnostní shromáždění zaměstnanců Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.
Setkání se uskutečnilo při příležitosti narození Jana Ámose Komenského.

V úvodu ředitel školy plk. Ing. Jan Dvořák poděkoval všem pracovníkům za jejich práci a pohovořil o plánech školy na nejbližší období. Následovalo vystoupení zástupce ředitele pro vzdělávání a výcvik, který zhodnotil výchovně vzdělávací aktivity včetně materiálně technického zabezpečení za uplynulý rok.
Následovalo ocenění nejlepším pracovníků školy, kteří z rukou ředitele školy převzali medaile za věrnost, které udělil ministr vnitra příslušníkům Policie ČR v souvislosti s délkou trvání služebního poměru. Dále ředitel školy udělil Čestné medaile Střední policejní školy v Holešově, Čestnou medaili Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově, Plakety Policejní školy v Holešově a pamětní listy ředitele školy.
O program se postarali žáci střední odborné školy pod vedením Mgr. Bendové.

 

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO VYSTOUPENÍ

„ MY SISTER SYRIA“

Divadelní soubor TNT Theatre Britain

Žáci naší školy zavítali opět na návštěvu anglického divadla, jež hostilo město Brno.  S nadšením jsme ráno nastoupili do autobusu a vyrazili na cestu. Na sedadlech v divadle jsme napjatě čekali na začátek a doufali jsme v naše dostatečné slovní zásoby. Angličtina, doprovázející celé představení byla velice srozumitelná, a tak jsme mohli  sledovat poutavý děj. Téma terorizmu a uprchlíků nás upozornilo na dnešní reálné světové problémy a donutilo nás popřemýšlet, že můžeme být jenom vděčni za to, co máme. Všichni herci podali fantastické výkony a my kulturně nabití vyrazili zpět do Holešova.

K. Krausová, G.Lipková   3.C

foto: www.english-theatre.cz