Menu

Cross se střelbou

Ve dnech 23. až 25. dubna 2018 proběhl v Krušných horách ve výcvikovém středisku policejní školy v Praze v Kryštofových Hamrech a na přilehlých biatlonových tratích v Jáchymově odvetný přebor mezi žáky prvních a druhých ročníků SOŠ v běhu v terénu se střelbou.

Po minulých zkušenostech (sníh a bláto) bylo tentokrát počasí k závodníkům přívětivější, ale i tak se museli žáci vydat ze svých sil, protože stanovené distance závodu (3,5km dívky, 5,5km hoši) neodpustily vůbec nic. Po střelecké položce navíc následoval náročný výběh do prudkého kopce.  Díky zodpovědné přípravě žáků (zvlášť střelecká položka) naše škola přivezla celkově 6 pohárů. Dá se říci, že naše škola závody opanovala. V dívkách 2. a 3. místo, v kategorii chlapců dvě místa a ve štafetách opět vítězství a 2. místo.

Konkrétně: Alice Rýdlová (1.A) o pouhou vteřinu druhé místo, Aneta Máčalová (2.A) třetí místo, Vojta Kolaska (1.A) suveréně první místo a Adam Štibraný (2.C) třetí místo. V soutěži štafet měla, oproti loňsku, každá škola své štafety. Díky přesné střelbě se potvrdila dominance našich závodníků, celkové 1. a 2. místo, další štafeta čtvrtá. O závodníky bylo znovu dobře postaráno, zázemí zajištěno. Zážitek ze závodu a prožitá zkušenost spojená s úspěchem v účastnících zůstane na dlouhou dobu.

Naši školu reprezentovali: Rýdlová A., Hamplová B.,Kolaska V. (1.A), Chmelař J., Bečica D., Stupňánek J., Skalská T. (1.C), Lorencová A. (1.D), Andrle M. (2.B), Máčalová A.,Vrubelová D. (2.A), Pácal J.,Štibraný A.,Jaroš R., Malinovský T.,Maňák F.,Bartusek T. (2.C)

Kpt. Mgr. Antonín Nášel, učitel TEP

Tisková zpráva

Ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově proběhlo první kolo přijímací zkoušky pro uchazeče ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou do prvního ročníku oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“.

Termíny prvního kola byly stanoveny na 12. a 16. dubna 2018. Obsah přijímací zkoušky tvoří:

-        jednotná přijímací zkouška

-        školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti).

O toto studium je mezi žáky základních škol velký zájem. Škola eviduje celkem 441 přihlášek. Na první a druhý termín prvního kola se dostavilo celkem 433 uchazečů (222 chlapců a 211 dívek).

Výsledky přijímacího řízení budou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění uveřejněny nejpozději 2. května 2018 na Úřední desce VPŠ a SPŠ MV v Holešově a současně způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách školy (www.spshol.cz).

 

logo spshol

 

EuropaSecura 2018

V letošním roce  se realizuje  již 11.ročník týmové soutěže pro studenty středních škol Europa- Secura.

EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a o jejich rolích v systému světové bezpečnosti.

Studenti tak mají opět jedinečnou šanci prokázat své znalosti, vyzkoušet si týmovou spolupráci a zasoutěžit si se svými vrstevníky. Vítěze, kteří projdou krajským a celostátním kolem, čeká poznávací cesta do Bruselu.

Dne 27. března proběhlo na celostátní úrovni základní kolo soutěže. Naši školu  reprezentovali studenti třídy  2.A, 3.A a  3.B. Test vyplňovali  prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut).

Studenti prokazovali znalosti z moderní historie mezinárodních vztahů, bezpečnosti a terorismu, evropských politických osobností, z orientace v evropských mapách, logické dovednosti a ze správné interpretace textu. Ještě tentýž týden postoupili do dalšího kola a čeká je zajímavý i těžký úkol zároveň, a to vypracovat odbornou esej o losem přidělené zemi, v níž je např. problémový politický systém, porušování lidských práv nebo vleklá občanská válka, a navrhnout smírčí postup v dané oblasti, jenž by umožnil pozitivní řešení nejen na místní, ale i celosvětové úrovni.

Mgr. Zuzana Hájková a Mgr. Irena Kotoučová

Okresní kolo středoškolské odborné činnosti

 

Dne 3. 4. t. r. se na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově konal 40. ročník okresního kola středoškolské odborné činnosti, kterého se účastnili tři žáci z naší školy. Všichni tři žáci úspěšně obhájili své zpracované práce a v jednotlivých soutěžních oborech obsadili dvě druhá a jedno třetí místo. Na základě dosaženého výsledku všichni tři soutěžící postupují do krajského kola SOČ, které se koná 20. 4. 2018 na Gymnáziu v Uherském Brodě. Postupujícím blahopřejeme a věříme, že naši školu budou dál úspěšně reprezentovat i v krajském kole.

Obor č. 14 – pedagogika, psychologie, sociologie:

3. místo: Adam Klimša - „ Závislosti“

( konzultanti Mgr. Z. Hájková, Mgr. H. Bendová )

Obor č. 16 - historie:

2. místo: David Jambor – „Tankopedie 20. – 21. století“

( konzultant Mgr. Z. Hájková )

Obor č. 17 – filozofie,politologie a ostatní humanitní obory:

2. místo: Kristýna Langová – „Stejná práva pro každého“

( konzultant Mgr. Z. Hájková)

 

PaedDr. A. Strachota

Den pro zdraví

Dne 7. dubna 2018 proběhl v prostorách 3. Základní školy v Holešově již XI. ročník akce „Den pro zdraví“.

Naše škola se prezentovala ukázkami první pomoci s možností praktického nácviku KPR a ošetření  krvácejících zranění, které na žáčky maskovala kpt. Mgr. Pavlína Halašková, vrchní komisařka Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. Akce se velice zdařila, byla na ní prezentována celá řada produktů a aktivit souvisejících se zdravým stravováním, pohybovými aktivitami, poskytnutím první pomoci lidem ohroženým na životě a věcí související se zdravým životním stylem. Velice aktivně prezentovaly školu v den svého volna žákyně: Hauptmannová Sára, Smýkalová Lenka a Kotasová Beatrice.

plk. Mgr. Karel Hrudík