Menu

Výcvik pro žáky ZŠ Fryšták

Dne 10. května 2018 proběhl výcvik žáků Základní školy Fryšták. Akce se uskutečnila na Rusavě v pensionu „U bílého koně“. Naše škola zajistila 3 stanoviště – první pomoc – plk. Mgr. Karel Hrudík, sebeobrana – kpt. Mgr. Daniel Kolář a dopravní činnosti – kpt. Mgr. Erik Sova.

 

Poznávací akce na letišti v Mošnově

Dne 10. dubna 2018 se vybraní žáci 3. ročníků zúčastnili návštěvy ostravského letiště v Mošnově. Byla to odměna pro žáky, kteří pracují nad rámec školních povinností.

Přivítala nás pracovnice letiště a nejprve nás provedla hlavní vstupní halou, kde nám popisovala základní informace o letišti, jeho historii a plánovaných letech. Dále jsme procházeli příletovou halou a procesem odbavení cestujících, včetně kontroly zavazadel. Zde nás zaujal alarm, který je spuštěn při podezření a detekci přítomnosti drog na podešvích obuvi.

Po eskalátoru jsme pokračovali do druhého patra, kde čekají odbavení cestující na odlet. Zde jsme si mohli prohlédnout dětskou a VIP zónu. Poté nás letištní autobus přepravil do Mošnovské hasičské stanice, která byla pro většinu z nás nejzajímavější. Zde se nám věnovala sloužící směna letištních hasičů. Ochotně nám odpovídali na naše dotazy, směřované také na možnosti pracovních příležitostí. Prohlédli jsme si speciální hasičské vozy, které zasahují  při požárech letadel, včetně jejich vybavení a technickou obsluhu v kabinách aut. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací.

V odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět do Holešova.

Děkujeme učitelům oddělení práva a kriminalistiky za organizaci zajímavé akce.

Lenka, Gabriela a Adam, 3.C

 

Soutěž „MÁŠ NA TO“

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje pořádalo v SOŠ Hranice dne 28. března 2018 soutěž pro žáky třetích ročníků středních škol – „MÁŠ NA TO“.

Tato soutěž je součást motivace žáků středních škol k práci u Policie České republiky.

Soutěžící plnili testy fyzické způsobilosti uchazeče o přijetí do služebního poměru příslušníka P ČR a zkušební testy k řízení dopravních prostředků.

Žáci naší školy zvítězili a získali putovní pohár ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje v kategorii družstev.

Nejlepší družstvo v soutěži „MÁŠ NA TO“:

  1. místo – VPŠ a SPŠ MV Holešov A – Yana Raychynets, Martin Žajgla, Jakub Novák
  1. místo – VPŠ a SPŠ MV Holešov B – Kristýna Kocourková, Josef Žajgla, Erik  Jurgner

Tato umístění jim zajistila postup do Moravského finále MÁŠ NA TO, které se uskutečnilo 13. dubna 2018 v Brně s tímto výsledkem:

  1. místo – Alžběta Homolová, která byla vyhlášena jako nejlepší dívka soutěže
  1. místo – VPŠ a SPŠ MV Holešov – Alžběta Homolová, Martin Žajgla, Jakub Novák

 

Všichni žáci úspěšně reprezentovali školu, o čemž svědčí umístěni jednotlivců i družstva.


plk. Mgr. Karel Hrudík

 

Beseda s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

V rámci semináře „Mravní a křesťanská výchova“, který se konal 10.5.2018 proběhla beseda s Mons. J. Graubnerem, olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským.

V úvodní části besedy J. Graubner přiblížil svou životní dráhu a cestu ke kněžství a seznámil přítomné žáky se svým profesním vývojem v rámci církevní hierarchie. Dále se věnoval aktuálním otázkám společnosti, zejména zdůraznil otázku významu rodiny a jejího postavení ve společnosti, výchově a vyzdvihl hodnotu člověka a jeho odvahu ke konání dobra.

Následná diskuze byla zaměřena na otázky obsahu činnosti arcibiskupského úřadu a pracovní náplni arcibiskupa, organizační strukturu katolické církve, výchově a vzdělávání, charitativní činnosti církve atd.

Antonín Strachota

 

Policejní víceboj

Dne 26. dubna 2018 proběhl první ročník „Policejního víceboje“ bezpečnostních škol. Jednalo se o nově vzniklý závod smíšených čtyřčlenných týmů žáků SOŠ, kteří si vzájemně poměřili síly v rozdílných disciplínách. Pořadí disciplín bylo následující: střelba z malorážkové pušky na 50m, šplh na laně či tyči, běh na 60m, běh na 1km a na závěr náročná překážková dráha.

Všestranná připravenost pro tento závod je nutností. Naši školu reprezentovali družstva zastupující jednotlivé třídy 3.ročníku.

3.A – Chmelíková J., Kapuchiak D., Scholaster P.,Pröschl M.

3.B – Beňová L., Zálešáková S., Ševčík P., Žajgla M.

3.C – Kocourková K., Krausová K., Dvořák J., Kumbár T.

Úspěch našich závodníků podtrhuje získání 6 medailí a putovního poháru. V jednotlivcích Zálešáková (1.místo), Chmelíková (2.místo), Ševčík (2.místo), Dvořák (3.místo) a hlavně v týmové soutěži zvítězila třída 3.B, na druhém místě třída 3.C.

            Závodníci si odnesli spoustu nových zkušeností, zážitků a dobrých pocitů. Zjistili, kde pro příští ročníky musí přidat a zpřesnit svůj výkon. Děkuji všem za reprezentaci školy.

kpt. Mgr. Antonín Nášel