Menu

11. ročník soutěže EuropaSecura 2018

EUROPASECURA 2018 je soutěž o Evropské unii a bezpečnostní politice pro studenty středních škol, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Do soutěže se v základním kole zapojilo více než tisíc studentů, kteří podstoupili znalostní on-line test. V krajském kole písemně vypracovali a následně obhájili bezpečnostní analýzu konfliktu v daném regionu a vítězové se sešli ve Valdeku při celostátním kole. Zastupovali jednotlivé členské státy Evropské unie v rolích jejich diplomatů, kde řešili bezpečnostní situaci fiktivní země, na jejímž území se nacházeli. Na organizaci akce se podílí tradičně Ministerstvo obrany ČR a Armáda České republiky.

Naši školu reprezentovali žáci ze třídy 2.A, a to Monika Křenová, Jan Bureš a Diana Cetkovská. Po výborném výkonu se náš tým dočkal postupu do celostátního kola. Zdravotně indisponovaného Jana Bureše vystřídal Viktor Grůza.

Celostátní kolo soutěže EuropaSecura proběhlo v termínu 11. - 15. června 2018. Zúčastnilo se ho celkem 42 studentů ze všech krajů České republiky. Soutěžící plnili  nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešili neklidnou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise  prostupoval všemi aktivitami v průběhu týdne. Účastníci si odnesli unikátní zkušenosti a zážitky a tři nejlepší týmy vyhráli zájezd do Bruselu.

Naši studenti jeli na soutěž s velkým nadšením a snahou vybojovat prvenství. To se jim nakonec nepodařilo, ale přivezli si spoustu zážitků a zkušeností, které rádi předají dalším uchazečům o účast v soutěži v následujícím roce. Navázali též nová přátelství a odnesli si trvalou vzpomínku na netradičně prožitý týden.

Mgr. Zuzana Hájková
učitelka OVVP

Odborná stáž u BPOL

Na základě dlouhodobé spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a BPOL – ředitelství v Mnichově se uskutečnila zahraniční služební cesta do vzdělávacího centra BPOL Deggendorf, inspektorátu Passau a na mezinárodní letiště Mnichov v termínu od 11. 6. do 15. 6. 2018.

Obsahem služební cesty byla observace výkonu služby policistů BPOL na výše zmiňovaných úsecích.

Policisté z VPŠ a SPŠ MV v Holešově se seznámili s výkonem služby na mezinárodním letišti v Mnichově včetně její organizace a struktury, na inspektorátu v Passau jim byla podána prezentace v souvislosti s migrační vlnou. Ve vzdělávacím centru v Deggendorfu byli seznámeni s hlavními úkoly a činnostmi centra. Po celou dobu se jim věnovali němečtí kolegové, kteří recipročně jezdívají do Holešova na jazykovou stáž.

 

Letní výcvikové kurzy 1. ročníku SOŠ

 

Do 1. ročníku SOŠ v tomto školním roce bylo přijato 120 žáků, kteří nastoupili do čtyř tříd.

Vzhledem k této skutečnosti vyvstala nutnost uspořádány dva kurzy po dvou třídách.

Hlavní náplní kurzů je přežití a pobyt v přírodě a z tohoto důvodu byla zvolena trochu sparťanská lokalita Rekreačního zařízení v Protivanově, kde byli žáci ubytováni v dřevěných chatkách bez elektřiny a lůžkovin.

Prvního termínu 14. - 18. 5. se zúčastnily třídy 1.A  a 1.D. Tento kurz provázelo poměrně deštivé počasí. Následující týden byl vyhrazen pro třídy 1.B a 1.C, kterým počasí přálo.

Obsah obou týdnů tvořily tyto činnosti: přežití v přírodě, střelba, speleologie, základy jízdy na lodi, cyklistika a další pohybové aktivity. Na závěr kurzů proběhl závod čtyřčlenných hlídek, který prověřil získané vědomosti a dovednosti.

Oba kurzy zajišťovali učitelé OOBP ve spolupráci s vybranými třídními učiteli a vychovateli. Tímto všem děkuji za aktivní přístup.

 

kpt. Mgr. Karel Pospíšilík
učitel OOBP

6. ročník soutěžní přehlídky odborných prací

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se konala ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově celostátní soutěžní přehlídka odborných prací žáků odborných škol v oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“.

Do letošního již 6. ročníku se přihlásilo 78 soutěžících z 18 středních odborných škol. Soutěžící zpracovali 56 prací, které obhajovali v 6 soutěžních kategoriích. Žáci naší školy obsadili 2. místo v kategorii Právo, 1. a 3. místo v kategorii Informační a komunikační technologie a 3. místo v kategorii Společensko- vědní obory.

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří nejen soutěžícím žákům, ale i vedoucím jednotlivých soutěžních prací, kteří na úspěchu žáků mají podíl a také členům komisí, kteří výrazně přispěli k důstojnému a úspěšnému průběhu celé soutěže.

PaedDr. A. Strachota

Zlepšení jazykové kompetence;
hospitace studentů VPŠ a SPŠ Holešov u VII. BPA

 

Hned první větu bychom zaplnili pozitivy a kladnými dojmy, které doprovázely návštěvu Nabburgu v německém Bavorsku.

Cesta byla dlouhá a my jsme cítili stres, na druhou stranu jsme se však moc těšili a byli plni očekávání. Po příjezdu jsme se dozvěděli, že se nastěhujeme do pokojů německých studentů. Z této zprávy jsme byli značně rozrušeni. Prvotní setkání se studenty bylo nad očekávání. Povídali si s námi a snažili se, abychom jim porozuměli. Sem tam padla i anglická věta, ale jen když jsme byli opravdu v nesnázích.

První den nás seznámili s areálem školy, s programem a s formou vyučování. Od začátku jsme obdivovali disciplínu, kterou studenti měli.

Cítili jsme vzájemný respekt obou stran, jak učitelů, tak žáků.

Mohli jsme se účastnit hodin např. etiky, jejichž náplň byla zajímavá a užitečná. Policisté musí vykazovat značnou fyzickou sílu, tudíž jsme se účastnili i hodin tělesné výchovy, sebeobrany a mohli si tak zasportovat společně.  Taktéž jsme se účastnili hodin střeleb, kdy jsme se cítili navrch, protože už jsme věděli, na rozdíl od začínajících německých policistů, jak se se zbraní bezpečné zachází.

Navštívili jsme Společné centrum ve Schwandorfu, kde nám představili spolupráci české a německé policie. Následně jsme navštívili Regensburg a koordinační centrálu, která organizovala celou činnost policie. Zároveň jsme si prošli historické centrum s německými kolegy, kteří nás dostali na celý týden na starost a zorganizovali obohacující a zábavný program.

Ve čtvrtek jsme navštívili policejní stanici v Nabburgu, kde nás obeznámili s běžnou prací policie, téměř totožnou s tou naší. Odpoledne nás provedli hlavní policejní školou, která tvořila základnu v Sulzbach-Rosenbergu, tady jsme měli opravdu štěstí, protože jsme si mohli každý vyzkoušet jízdu v simulátoru a až na Davida, který přejel tři lidi na přechodu, jsme to všichni zvládli. Poslední, čtvrteční večer jsme strávili v přítomnosti studentů a ještě trénovali a učili se německy. V pátek pak došlo na předání dárků a poděkování za skvěle promyšlenou organizaci kurzu z německé strany.

Chtěli bychom jako studenti poděkovat našemu doprovodu paní učitelce, která si celý týden taktéž užila a především nám pomohla s překladem. Díky patří i řidiči za jeho trpělivost a bezpečnou jízdu.

Celý týden jsme si užili a zpět do Česka jsme se vrátili s novými zkušenostmi a s představou o tom, jak funguje policie i na jiném území. Pro všechny policejní sbory platí heslo, pomáhat a chránit, a to nám potvrdila i německá policie.

 

Účastníci stáže - žáci třetího ročníku