Menu

Adaptační workshop pro první ročník

Začátkem září proběhl adaptační workshop pro nově nastupující žáky prvního ročníku. Od pondělí do čtvrtka 6. září byl program napěchován pohybovými aktivitami, interaktivními workshopy, besedami, hrami a hlavně dobrou náladou. Součástí byl také peer program z oblasti rasismu, xenofobie a extremismu, který velmi úspěšně lektorovali vybraní a proškolení žáci 2. ročníku. Nechybělo ani večerní posezení u táboráku.

Adaptační workshop si zabezpečuje škola sama. Aktivity vedou vyškolení pedagogičtí pracovníci. Nezpochybnitelnou roli mají třídní učitelé jednotlivých tříd prvního ročníku. Letos aktivity proběhly na „jedničku“ a dle ohlasů od žáků i učitelů smysl adaptačního workshopu se zcela naplnil.

Informace o peer programu

S příchodem nových studentů do prvního ročníku se nám naskytla možnost v rámci adaptačního kurzu seznámit naše nové spolužáky s pojmy rasismu, xenofobie a předsudků. Naše očekávání byla překročena. Všichni lektoři z peer týmu jsme se shodli na tom, že ve třídách panovala příjemná atmosféra, žáci byli aktivní a spolupracovali. Zpětnou vazbu jsme dostali v podobě dotazníků, které vyzněly velmi příznivě. Chtěla bych poděkovat nejen za sebe, ale i za tým „píráků“ za tuto příležitost, která nám umožnila získat nové zkušenosti pro další preventivní programy.

Denisa Dvořáková, 2.D

Návštěva Krajského soudu Olomouc

Dne 18. 9. 2018 se třída 4. C zúčastnila v rámci odborné praxe  odvolacího řízení na Krajském soudu v Olomouci. Toto odvolací řízení bylo v mediálně publikované kauze,  kdy před dvěma lety, při nočních střelbách bojových vozidel pěchoty ve Vojenském výcvikovém prostoru na Libavé, byli zraněni dva vojáci. Žáci byli přítomni zrušení rozsudku okresního soudu ze strany speciálního senátu Krajského soudu Olomouc a zároveň jim bylo vysvětleno, co vše by měl znovu okresní soud prověřit, aby dané trestní řízení bylo bez procesních vad.

kpt. Mgr. Andrea Zapletalová
Oddělení práva a kriminalistiky

Mistrovství ČR středních škol na dračích lodích
- Hranice Dragons 21.6.2018

 

Na konci června se žáci střední odborné školy už tradičně sešli v areálu vodních sportů v Hranicích, kde se konalo 4. mistrovství ČR středních škol v závodu dračích lodí na 200 metrů. Deset posádek odpovídajících deseti třídám 1.- 3. ročníku naší školy se utkalo s dalšími 11 posádkami vytvořenými žáky jiných středních škol. V této silné konkurenci získala naše posádka Sen sei (3.B) 1. místo.

plk. Mgr. Karel Hrudík

Sportovní třída roku 2018

Dne 3. září 2018 v 9:00 hod proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže sportovní třída roku. Od ledna do června 2018 soutěžilo 10 tříd v sedmi disciplínách. Na prvním místě se umístila současná třída 2. C, na druhém místě 3. C a třetí místo obsadila třída 2. D. Podrobný přehled dosažených výkonů a výsledků naleznete v tabulce.

plk. Mgr. Karel Hrudík

Občan a bezpečnost

Dne 15. června 2018 se uskutečnila v Přerově preventivně bezpečnostní akce Občan a bezpečnost, kterou pořádal územní odbor Přerov a Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje.

Na této akci se naše škola prezentovala ukázkou z výcviku sebeobrany, která je součástí předmětu tělesná příprava. Ukázku realizovali žáci třídy 2. C a jejich vystoupení mělo ohromně positivní ohlas. Řada přihlížejících žáků základních škol z Přerova se jich nadšeně dotazovala na podmínky přijetí na naši školu.

plk. Mgr. Karel Hrudík