Menu

Přírodovědný klokan 2018

Jak se již stalo tradicí, naše škola se zúčastnila se i v letošním školním roce soutěže Přírodovědný Klokan.

Soutěž zorganizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů dne 10. října 2018 v učebně matematiky a zeměpisu. V kategorii Junior reprezentovalo střední odbornou školu 18 žáků z 1. a 2. ročníku. Soutěžící řešili 24 úloh tří stupňů obtížnosti z biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Cílem soutěže, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci, je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání při dalších soutěžích

RNDr. Jana Návratová

Turnaj v malé kopané

V úterý 25. 9. 2018 se v odpoledních hodinách uskutečnil 1. meziročníkový turnaj v malé kopané na venkovním umělohmotném fotbalovém hřišti VPŠ a SPŠ MV Holešov. Akce se zúčastnilo 5 mužstev žáků Střední odborné školy.První, druhý a čtvrtý ročník měl po jednom týmu, třetí ročník měl dva. Hrálo se 2x7 minut v jedné skupině herním systémem „každý s každým“. Celkem bylo odehráno 10 utkání. Turnaj vyhrálo mužstvo 4. ročníku.

Navzdory proměnlivému počastí mělo zápolení vysokou fotbalovou úroveň. Hráči se vydali ze všech svých sil a pořádně se zapotili.
Poděkování patří Eriku J?ngerovi za profesionální odpískání všech utkání v pozici rozhodčího. Příští turnaj na umělé trávě se předpokládá v jarních měsících.

Zpracoval: Ing. Karel Adámek

Návštěva ředitele školy v Bambergu

Na základě pozvání viceprezidenta BPOL v Mnichově pana Horsta se ve dnech od 20. do 21. září 2018 uskutečnila zahraniční služební cesta ředitele školy s doprovodem do vzdělávacího centra BPOL v Bambergu (Německo).
Obsahem zahraniční služební cesty byla návštěva nově otevřeného vzdělávacího centra BPOL v Bambergu, vyhodnocení spolupráce za rok 2018 a naplánování jednotlivých akcí na rok 2019.

Škola je umístěna v areálu bývalé vojenské základy americké armády. Jedná se o rozlehlý areál, který převzala BPOL v září 2016 jako svou výcvikovou základnu. V části se nachází zařízení pro migranty. V současné době se v Bambergu vzdělává cca 3000 nově nastupujících policistů.

Návštěva školní knihovny

Ve dnech 24. - 26. září 2018 navštívili žáci tříd 1. A, 1. B a 1. D ve výuce českého jazyka a literatury školní knihovnu v rámci učiva o knihovnách, vzdělávacích institucích a internetu. ČJL zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení a tvoří základ klíčových schopností a dovedností, kterými má být žák vybaven pro zvládnutí ostatních vyučovacích předmětů.

Návštěva knihovny přispěla k rozvoji kompetence k učení, komunikativní i sociální a zejména kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s informacemi. Přitom byla aplikována průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce a především téma Informační a komunikační technologie.

Paní vedoucí knihovny Mgr. Alena Přívarová se na besedu velmi pečlivě připravila. Žáky jednotlivých tříd vždy přivítala a seznámila je s výpůjční dobou, nabídkou knihovny, možností půjčovat si knížky k maturitní četbě, rozdělením knih ve školní knihovně, příruční knihovnou, druhy katalogů k orientaci čtenářů, způsobem půjčování knih atd. Žáci měli možnost si fond knihovny důkladně prohlédnout. V závěru hodiny vznesli řadu věcných dotazů, na které jim paní Přívarová fundovaně odpověděla. Někteří z nich si hned odnesli vybrané knížky a těší se na četbu.

Věříme, že po této návštěvě přibudou spokojení čtenáři nejen školní knihovně, ale že začnou číst i žáci, kteří se doposud s knížkami míjeli. 

PhDr. Jana Holubcová a Mgr. Jitka Gavendová

Evropský den bez aut v Holešově

Ve čtvrtek 20. září 2018 se naše škola již tradičně zapojila do zajištění akce „Evropský den bez aut v Holešově“.Zábavně-naučné dopoledne pro děti holešovských základních škol připravilo město Holešov společně se Střediskem volného času TYMY a dalšími partnery na hřišti na Novosadech v Holešově.

Děti prokázaly své dovednosti při jízdě zručnosti na kole či koloběžce, připomněly si povinnou výbavu jízdních kol a vybraná pravidla silničního provozu.

Na zajištění celé akce se podílel kpt. Mgr. Bc. Petr Novosád z oddělení policejních činností a žákyně Střední odborné školy Lívia Beňová a Michaela Jakubíková ze třídy 4. B a Kristýna Lisztwanová a Markéta Musilová ze třídy 2. A.

Všem výše jmenovaným děkuji za osobní nasazení a přístup, kterým přispěli k úspěšnému průběhu celého dopoledne a za prosazování dobrého jména Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově.

plk. Mgr. Petr Benda