Menu

Turnaj ve florbalu

Ve čtvrtek 25. října 2018 v 16:00 hodin se v tělocvičně VPŠ a SPŠ MV v Holešově uskutečnil turnaj ve florbalu.

Zúčastnilo se celkem 40 žáků střední odborné školy. Ti byli rozlosováni do dvou základních skupin po třech týmech. Celkem bylo odehráno 10 utkání, každé 2x6 minut. Rozhodčím turnaje byl vychovatel Petr Ludka.

Zajímavostí bylo, že se turnaje zúčastnilo jedno družstvo dívek, které i když nepostoupilo ze základní skupiny, zaujalo svou bojovností, zvláště pak technikou. Všechny týmy předvedly kvalitní a vyrovnaný výkon. Toto sportovní setkání bylo další přípravou na nadcházející zimní turnaj chlapců a dívek mezi Domovy mládeže.

 Petr Ludka

Konference „CESTA KRVE“

Stalo se již tradicí na naší škole, že se žáci 3. ročníku střední školy pravidelně účastní konference „CESTA KRVE“ pořádané ČČK ve Zlíně.

Letos tato akce proběhla 31. října a jednalo se již o 11. ročník. Akce se konala v přednáškovém sále Univerzity Tomáše Bati, Fakulty humanitních studií. Tři hodiny času věnovaný možnosti záchraně lidského života je dobrá investice.

Jednalo se o soubor přednášek a prezentací k problematice dárcovství krve. Na konferenci postupně vystoupili primářka transfůzního oddělení, jednotliví zástupci IZS – HZS, PČR (potřeba krve z jejich pohledu, dopravní nehody, záchranné práce) a také dárci krve a kostní dřeně se svými příběhy. Ti všichni motivovali přítomné k darování krve.

Posluchači se dozvěděli o důležitosti krve pro lidský život, složení, použitelnost a také jak je krev využívána pro lékařské účely, operace, množství spotřeby a kdo ji potřebuje. Také se srovnával rozdíl bezplatného dárcovství krve a „prodej krve“ do soukromých zařízení (Sanoplazma Zlín) v návaznosti na finanční stránku. Dalším důležitým faktorem dárcovství krve je kontrola vlastního zdravotního stavu.

Součástí konference bylo vyhlášení soutěže o „studentskou krev“, kdy mají žáci možnost zapojit se a vyhrát ceny. Tato akce je zaměřena pro mladé lidi, aby nebyli lhostejní k ostatním, aby byli schopni pomoci druhým. A to je krédo, které je součástí i naší školy. Je potěšující, že našim studentům není lhostejné zdraví a život ostatních, vítězí u nich pocit pomoci druhému a snaha být prospěšný. Jako pravidelný dárce krve při příchodu na transfůzní oddělení mi bývá sděleno personálem tohoto oddělení, že žáci naší školy se pravidelně dostavují na odběry a projevují zájem i o vstup do registru dárců kostní dřeně. Toto zjištění je velmi příjemné.

kpt. Mgr. Antonín Nášel

Mezinárodní konference

Ve dnech 17. a 18. října 2018 uspořádala Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově mezinárodní konferenci na téma „Nové trendy ve vzdělávání III“. Jednalo se již o třetí ročník, kterého se zúčastnili odborníci zaměření na policejní vzdělávání.

Pozvání přijali všichni naši zahraniční partneři – zástupci z Policejní školy Košice a Pezinku (Slovensko), z Policejní školy v Katowicích, Školy Straži Graničnej z Lubaně a Koszalinu (Polsko), z Policejní školy z Cluj-Napoca (Rumunsko) a z Policejní školy v Miskolci (Maďarsko). Dále pozvání přijali zástupci Ředitelství Spolkové policie Německa v Mnichově.

Ministerstvo vnitra zastupoval ředitel Odboru bezpečnostního výzkumu a  policejního vzdělávání. Konference se účastnili  také zástupci Policejní akademie Praha, VPŠ a SPŠ MV Praha-Hrdlořezy, ředitel Institutu pro veřejnou správu a zástupkyně  Vysoké školy podnikání a práva v Praze. Z Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany přijal pozvání proděkan pro vědeckou činnost a zástupce vedoucího katedry vojenského umění.  Akademii Vězeňské služby  zastupoval ředitel školy.

Policii České republiky reprezentoval ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zástupci Krajského ředitelství Olomouckého a Zlínského kraje, zástupci Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, vedoucí analýzy rizik Ředitelství cizinecké policie Praha a v neposlední řadě také zástupce Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Celá konference se konala v rámci 100. výročí založení Československa. Jednacím jazykem byl anglický a český jazyk. Tlumočení zabezpečily vyučující z oddělení cizích jazyků. Příspěvky, které jednotliví řečníci připravili, budou publikovány ve sborníku konference.

Logická olympiáda 2018

Jak se již stalo dobrým zvykem, i v letošním roce se naše škola zúčastnila Logické olympiády. Soutěž zorganizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů dne 17. října 2018 v počítačové učebně č. 10. Ve školním on-line kole nás v kategorii C reprezentovalo 14 žáků 1., 2. a 3. ročníku střední odborné školy. Soutěž, kterou pořádá Mensa ČR, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Při řešení nerozhodují naučené znalosti a vědomosti, ale schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.

Do krajského kola, do něhož postupuje 50 nejlepších řešitelů v každém kraji, se z naší školy probojovali  dva soutěžící. Krajské kolo se uskuteční dne 2. listopadu 2018 na Fakultě aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Oběma postupujícím i ostatním řešitelům blahopřejeme a držíme palce v krajském kole.

RNDr. Jana Návratová

 

Pasování žáků 1. ročníku

Ve středu 10. října 2018 proběhlo, oficiálně první slavnostní, pasování žáků 1. ročníku Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově. Konalo se od 14:30 hodin v Síni tradic za přítomnosti vedení školy, třídních učitelů a vychovatelů, kdy nové žáky vítali budoucí maturanti.

Pasování v tomto slavnostním duchu proběhlo na naší škole vůbec poprvé v historii a všem přítomným se nesmírně líbilo. Žáci 1. ročníku nastupovali abecedně podle tříd před 4. ročník, který je oficiálně přivítal na policejní škole. Celé pasování uzavřelo pěvecké vystoupení, v podání žákyně 2. ročníku, a společná fotografie všech přítomných. Jako upomínku si každý z pasovaných odnesl pamětní list.

Doufáme, že dnem 10. 10. 2018 vznikla nová tradice, ve které se i nadále bude pokračovat a všem nováčkům na policejní škole přejeme mnoho úspěchů.

žákyně 4. A