Menu

Úžasné odpoledne s Cimrmanem

Žáci a pedagogové Střední policejní školy v Holešově si připomněli sté výročí vzniku Československa velmi netradičně divadelním představením České nebe a připravili nejen svým spolužákům, ale i všem pedagogům a pracovníkům školy skvělý kulturní zážitek.

Pod vedením paní učitelek Mgr. Ireny Kotoučové a Mgr. Moniky Vokurkové, Ph.D. nacvičovali pět měsíců chlapci ze čtvrtého ročníku tuto divadelní hru, v níž vystupují významné osobnosti našich národních dějin. Veřejná generální zkouška, samotná premiéra, ale i derniéra představení zajistily divákům senzační odpoledne.

Není možné vyzdvihnout některého z herců, všichni své role zvládli na výbornou. Jednoduchá scéna, zajímavé kostýmy, rekvizity i zvukové efekty, to vše bylo perfektně sladěno a diváci se ve společnosti velikánů českého národa cítili příjemně. V závěru odměnili herce potleskem ve stoje.

Mgr. Jitka Gavendová

Pišqworky – oblastní turnaj

Dne 16. listopadu 2018 se tradičně na Obchodní akademii v Kroměříži konal oblastní turnaj studentské soutěže Pišqworky.

Naši školu tentokrát reprezentoval tým Kappa složený z žáků třídy 3. C – Tomáš Bartusek, Pavlína Juchelková, Filip Maňák, Honza Pácal a Michal Švub (4. A), který si právo účasti vybojoval vítězstvím ve školním kole konaném 24. října 2018 v odpoledních hodinách (viz tabulka a fotogalerie níže).

V oblastním kole soutěžilo celkem 13 týmů ze středních škol kroměřížského okresu, které byly losem rozděleny do čtyř skupin, kde se bojovalo systémem „každý s každým“ o dvě postupová místa do čtvrtfinále. Náš tým po úvodní hladké výhře v poměru 16 : 4 svůj druhý zápas ve skupině C zremizoval 10 : 10 a pouze vinou horšího skóre stanul ve čtvrtfinále proti vítězi skupiny D a pozdějšímu celkovému vítězi oblastního turnaje – zástupci mlékárenské střední školy v Kroměříži – týmu Play or Die. Těsná porážka 8 : 12 signalizuje, že se naši hrdinové na turnaj svědomitě připravovali a mohli ho hrdě opustit se vztyčenou hlavou.

Poděkujme tedy žákům za výbornou reprezentaci školy a doufejme, že nabyté zkušenosti uplatní v dalším ročníku této zajímavé soutěže.

kpt. Mgr. Martin Chuděj
učitel OVVP

Jazyková stáž

V týdnu od 22. do 26. 10. 2018 se 4 žáci ze 3B za doprovodu paní učitelky Martiny  Pořízkové účastnili jazykové stáže v německém policejním vzdělávacím středisku Sulzbach-Rosenberg. Mohli jsme si vyzkoušet například sebeobranu, střelby, první pomoc při zásahu a také jsme se mohli podívat na výuku práva. Též jsme navštívili samotné centrum města a poznali jak zdejší historii, tak i běžný život. Dále jsme se účastnili přednášky o česko německé spolupráci ve Společném česko německém centru sídlícím ve Schwandorfu. Z celkové návštěvy jsme si odvezli nové zkušenosti a znalosti a samozřejmě jsme se brilantně procvičili v německém jazyce.

Valošková Veronika 3.B

 

Odborný seminář v SOŠ PZ Pezinok

Na základě dlouhodobé spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a SOŠ PZ Pezinok a na základě pozvání ředitele školy SOŠ PZ Pezinok se uskutečnila zahraniční služební cesta do SOŠ PZ Pezinok na Slovensko. Služební cesta započala 13. listopadu v odpoledních hodinách a návrat do Holešova proběhl 15. listopadu 2018 v odpoledních hodinách.

Služební cesty se za VPŠ a SPŠ MV v Holešově zúčastnili: plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. zástupce ředitele pro výuku a výcvik (vedoucí delegace), pplk. Mgr. Lumír Hendrych, Ph.D., zástupce vedoucího oddělení zabezpečení výuky a pplk. Mgr. Eva Vichlendová, rada pro zahraniční styky.

Obsahem pracovního setkání byla účast na odborném semináři s názvem „Policejní vzdělávání v kontextu aktuálních výzev a trendů EU“. Česká delegace vystoupila s příspěvkem „Aktuální trendy ve vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“.

Semináře se zúčastnili zástupci Policejní školy v Katowicích, Školy Straže Graničnej v Lubani, zástupci VPŠ a SPŠ Praha-Hrdlořezy, ředitel soukromé školy Ochrany osob a majetku v Bratislavě, ředitelka SOŠ PZ Košice, ředitel SOŠ PZ Bratislava, vedoucí Obvodního oddělení Pezinok a další hosté. Kromě ředitele školy plk. Mgr. Dovičoviče, účastníky semináře pozdravili i představitelé Ministerstva vnitra Slovenské republiky. Součástí programu byla také prohlídka prostor areálu školy, zejména učebny modelových situací a střelnice.

Krajské kolo logické olympiády 2018

I v letošním roce se naše škola probojovala do krajského kola logické olympiády, které se uskutečnilo 2. listopadu 2018 na Fakultě aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Soutěž, kterou pořádá Mensa ČR, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Při jejich řešení nerozhodují naučené znalosti a vědomosti, ale schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.

Ve velmi silné konkurenci 47 postoupivších řešitelů z celého kraje nás v kategorii C reprezentovali dva naši žáci Ondřej Berecz z 2. C a Tomáš Bartusek z 3. C. Po namáhavém boji obsadil Ondřej krásné 15. místo.

Oběma žákům naší školy děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

RNDr. Jana Návratová