Menu

39. ročník Středoškolské odborné činnosti

Dne 16. 3. t. r. se konalo v naší škole městské kolo a školní kolo 39. ročníku SOČ, kterého se účastnili žáci  VPŠ a SPŠ MV v Holešově a žáci Gymnázia L. Jaroše z Holešova.

Wolkrův Prostějov

Naše škola se premiérově zúčastnila recitační soutěže Wolkrův Prostějov.

Tuta via vitae – bezpečná cesta občana v EU

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola  zapojila  do 2. ročníku soutěže Tuta via vitae, kterou vyhlašuje  MŠMT.

Finanční gramotnost

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola opět zapojila  do 8. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje  MŠMT.

Mezinárodní seminář k terorismu

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově ve dnech od 7. do 8. března 2017 zorganizovala mezinárodní seminář s názvem „Strategie boje proti terorismu se zaměřením na ochranu měkkých cílů při sportovních, kulturních a společenských akcích – zkušenosti a příklady z praxe“.