Menu

BOBŘÍK INFORMATIKY 2017

10. ročník

Tak, jak se již stalo tradicí, i v letošním roce se naše škola účastnila celostátní soutěže „Bobřík informatiky“, která probíhala ve dnech 6. 11. – 15. 11. 2017.

Stáž v Nabburgu

Dne 6. listopadu 2017 se vybraní žáci 3. ročníku vydali do Německa. Měla jsem zrovna to štěstí, že jsem mohla patřit mezi ně a podívat se zase někam jinam, jak to tam funguje a samozřejmě si zlepšit německý jazyk.

Sport Life - šplh

Dne 10. 11. 2017 uspořádal Sokol Brno již III. ročník šplhu na výstavišti.

Víkendový workshop

Vybrání žáci střední odborné školy pod vedením Mgr. Kotoučové dlouhodobě pracují v peer programu z oblasti návykových látek a z oblasti rasismu a extremismu.

 

Krajské kolo Logické olympiády 2017

V pátek 3. 11. 2017 proběhlo na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně krajské kolo Logické olympiády.