Menu

V loňském roce se v rámci projektu KYBER-EX pod vedením Mgr. Švecové vytvořil ze žáků třetího ročníku tzv. support tým, který pracuje taktéž v oblasti rizikového chování. Jelikož členové tohoto týmu a lektoři peer programu v letošním roce maturují, bylo nezbytné proškolit v těchto aktivitách nové následníky z řad žáků prvního ročníku. Školení se ujali sami žáci čtvrtého ročníku, kteří byli pečlivě připraveni výše zmiňovanými kolegyněmi. Víkend určitě splnil svůj účel, o čemž svědčil i spokojený výraz našich žáků při předávání osvědčení o absolvování workshopu, kterého se ujal zástupce ředitele plk. Ing. Andrej Rohál, Ph.D.. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu akce - Mgr. Kotoučové, Mgr. Švecové a Mgr. Bendové.

Mgr. Vichlendová

Za tým školitelů

Ve dnech 10. - 12. listopadu se uskutečnil víkendový workshop s cílem proškolit nové lektory do peer programu a support týmu. Naši spolužáci z prvního ročníku se naučili jak zvládat krizové situace a šířit dál informace o problémech dnešní doby. Studenti spolupracovali a zapojovali se do všech aktivit s plným nasazením. Ceníme si jejich snahy a myslíme si, že jsme svěřili naše žezlo do správných rukou. Všechny dny bylo o nás na internátě dobře postaráno a večer jsme usínali vyčerpaní, ale sytí. Všem děkujeme, a novým lektorům přejeme hodně štěstí v jejich budoucím působení.

Za tým žáků prvního ročníku

Tento víkend považujeme za velmi přínosný, nejen zkušenostmi, které nám lektoři předali, ale i tím, že jsme mohli více posílit vztahy mezi kolektivem, lidmi, se kterými se budeme radit a řešit problémy. Také se nám líbila forma, jakou školení probíhalo. Lektoři do teorie zakomponovali i hry. Určitě na základě těchto vědomostí, které jsme získali, budeme stavět naše preventivní programy. Chtěli bychom poděkovat všem, co se na našem proškolování podíleli a doufáme, že si to užili stejně jako my.