Menu

Akce proběhla v rámci sportovního stacionáře, který gymnázium každoročně pořádá v areálu Hotelu u Přehrady na Rusavě. Žáci měli možnost vidět ukázky různých technik sebeobrany a většinu z nich si také vyzkoušeli na vlastní kůži. Výcvik a ukázky prováděli žáci SOŠ třídy 3.C - Soňa Hrtánková, Leona Hrušková, Vojtěch Kovařík, Jakub Petřek a Tomáš Nosál. Odborný a přátelský přístup byl kladně hodnocen jak žáky, tak vedením stacionáře.

Výše jmenovaným děkujeme za propagaci naší školy.

POBP kpt. Mgr. Karel Pospíšilík