Ukázku provedli: prap. David Polzer, prap. Jiří Kolář, prap. Josef Vanda. Celou akci dokumentoval prap. MgA. Marek Zelina. Počasí bylo nádherné a dětem se ukázka moc líbila.

Mjr. Ing. Bc. Radek Kvasnica