Menu

V měsíci lednu probíhalo školní kolo, kterého se zúčastnili všichni studenti 4. ročníku. Studenti, kteří obsadili ve školním kole první tři místa, pokračovali v soutěži v okresním kole. Na prvních třech místech se ve školním kole umístili Karolína Nováková (4.B), Dominika Jandorová (4.A) a Lukáš Červený (4.C) Tito studenti poté obsadili v okresním kole 1. místo a postupují dále do krajského kola, které proběhne v měsíci březnu.

Témata 2. ročníku soutěže Tuta via vitae, která se prolínají školním, okresním, krajským a celorepublikovým kolem jsou následovná:

-       Požární gramotnost               – aneb Než přijede hasič

-       Bezpečná gramotnost           – aneb Než přijede policista

-       Zdravotní gramotnost             – aneb Než přijede lékař

-       Občanská gramotnost           – aneb Občan v obci, ve státě a v EU

-       Pojistná gramotnost              – aneb Ochrana majetku a zdraví

-       Právní gramotnost                 – aneb Občan a zdraví a Občan a právo

Studentům blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji hodně štěstí v krajském kole.

kpt. Ing. Bc. Eva Kaňová