Menu

Studenti měli za úkol co nejlépe zpracovat, přednést a přiblížit ostatním studentům prezentace na téma světová náboženství.  Měli  charakterizovat dané náboženství,  poukázat na jeho kulturu, tradice i současnost.

Soutěž probíhala pod vedením Mgr. Ireny Kotoučové  za účasti zástupce ředitele školy pana plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph. D., vedoucího PO policejní činnosti plk. Mgr. Petra Bendy,  PhDr. Jany Holubcové a Mgr. Bc. Moniky Vokurkové.

Úvodní slovo patřilo paní učitelce Kotoučové, která příjemně zahájila představení prezentací. Po celou vyučovací hodinu nás doprovázela klidná a pozitivní atmosféra. Všechny prezentace byly výborně zpracované a přednesené.

Porota se soustředila i na verbální i neverbální projev žáků, díky kterému poté vybrala vítěze. Tím se stala Lucie Pelikánová z 1.B., následující místo obsadila Eliška Pavlíčková z 1.C a poslední vítězné místo získal Adam Němec z 1.C.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným soutěžícím, organizátorkám soutěže a studentům z 1.B, kteří průběh soutěže sledovali.

Aneta Kyselá a Denis Vereš 1.B