Menu

Každá třída sestavila pětičlenné smíšené družstvo chlapců a dívek. První střeleckou disciplínu představovala střelba z opakovací malorážky - poloha vkleče na vzdálenost 20 m a druhou disciplínou pak byla střelba ze samonabíjecí malorážkové pistole (Kadet) -  střelba obouruč, poloha vstoje na vzdálenost 15 m. Počet nábojů na střelbu organizátoři stanovili u každé zbraně, a to tři rány nástřel zbraně na terč a dalších pět ran, které se v terči hodnotily součtem bodů u obou zbraní. Střelecký souboj se neodehrával jen mezi družstvy, ale rozhodčí vyhodnotili i tři střelce, kteří dosáhli nejlepších výsledků.

Hodnocení družstev:

1. místo  3.B
2. místo  3.C
3. místo  3.A

Hodnocení jednotlivců:

1. místo KOVÁČ Roman 3.C
2. místo URBÁNEK Adam 3.C
3. místo MIK  Štěpán 3.B

Soutěž připravili a ve funkci rozhodčích celý průběh soutěže bedlivě monitorovali učitelé střelecké přípravy.

kpt. Mgr. Petr Lysko