Menu

Na tuto zkoušku se pečlivě připravovali nad rámec svých školních povinností.

Zkouška byla složená z desetiminutového opisu předloženého textu, kde žáci museli dosáhnout 240 úhozů za minutu, a všichni to zvládli výborně. Následovalo vypracování základních druhů písemností z oblasti obchodní korespondence. Další úlohou bylo zpracovat tabulku v Excelu, to vše podle zadaných dispozic a v souladu se státní normou pro úpravu dokumentů. Všechny úkoly byly časově limitovány.

Zkoušku řídila zkušební komisařka, která písemnosti vyhodnotí a poté postoupí k revizi na Národní ústav pro vzdělávání v Praze, jenž je garantem státních zkoušek a úspěšným uchazečům zasílá vysvědčení.

Žákům přejeme, aby se vysvědčení o státní zkoušce stalo jedním z důležitých dokumentů, který prokazuje jejich mimořádné dovednosti získané v průběhu studia na naší škole a bude jim prospěšné v profesním životě.

Mgr. Irena Alexová