Menu

Soutěž zahájil zástupce ředitele školy plk. Ing. Bc. A. Rohál, Ph.D. za přítomnosti ředitele holešovského gymnázia PaedDr. Z. Janalíka.

Do letošního 39. ročníku bylo přihlášeno celkem 27 soutěžících s 25 soutěžními pracemi, které byly zařazeny do osmi soutěžních oborů. Soutěžící žáci v průběhu soutěže prokázali talent, samostatnost a invenci při řešení odborných problémů a při vlastních obhajobách ukázali schopnost svou práci nejen porotám věcně prezentovat, ale i diskutovat s členy poroty a své práce úspěšně obhájit. Obhajované práce byly pozitivně hodnoceny členy soutěžních komisí, vyznačovaly se vysokou teoretickou a odbornou úrovní. Do okresního kola SOČ, které se koná 5. 4. 2017 na Gymnáziu v Kroměříži, postupuje z naší školy šest soutěžních prací, které v městské přehlídce SOČ získaly čtyři první místa a dvě práce třetí místo v následujících  oborech:

Obor O6 : Zdravotnictví:

  1. místo      Alžběta Homolová – Problematika kouření u mladistvých (vedoucí práce Ing. Bc. L. Klechová)

Obor 14 : Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času:

  1. místo     Markéta Heisigová – Strava a životní styl (vedoucí práce Mgr. Z. Hájková)

Obor 15 : Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:

  1. místo      Tomáš Palla – Bujinkan Budó Taijutsu (vedoucí práce PaedDr. A. Strachota)

Obor 16: Historie:

  1. místo     Kristýna Langová – Nebeští  jezdci (vedoucí práce Mgr. Z. Hájková)

Obor 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory:

     1. místo    Simona Foltýnová – Probační služba (vedoucí práce Mgr. A. Zapletalová)
     3. místo    Adriana Ševčíková – Právo na život  (vedoucí práce Mgr. A. Zapletalová)

Žáci VPŠ a SPŠ MV v Holešově svými dosaženými výsledky dělají dobré jméno nejen sobě, ale i škole a také jejím pedagogům, kteří jako vedoucí jednotlivých prací mají na úspěchu také nemalou zásluhu.
Všem účastníkům soutěže blahopřejeme a věříme, že naši školu budou dál úspěšně reprezentovat i v okresním kole SOČ.

PaedDr. A. Strachota