Menu

Cílovou skupinou byli odborní učitelé z policejních škol, policisté z výkonných útvarů Policie ČR a naši zahraniční partneři z Polska, Německa a Slovenska. Zúčastnili se i zástupci Ministerstva vnitra ČR, Univerzity obrany Brno, Vrchního státního zastupitelství Olomouc a Hasičského záchranného sboru.

Náplní semináře byly jak teoretické rozbory a prezentace, tak i zkušenosti z aplikační praxe, nejen u nás, ale i ze zahraničí. Díky jednotlivým řečníkům a erudovaným účastníkům proběhl seminář na velmi vysoké úrovni. Doufáme, že sdílení dobré praxe na toto vysoce aktuální téma mezi zainteresovanými subjekty přispělo k větší profesionalitě a připravenosti všech složek.