Menu

Pracovní setkání proběhlo v rámci programu Erasmus+ mobility a bylo zaměřeno na službu dopravní policie.  Kolegové z Polska se seznámili s výukou na naší škole i s výukou základní odborné přípravy. Pozitivně byl hodnocen výcvik na speciálním dopravním polygonu Libros v Ostravě spojený s návštěvou Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. Z důvodu propojení teorie s praxí se kolegové zúčastnili dopravně bezpečnostní akce Dopravního inspektorátu v Přerově ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu. Zde si vyměnili vzájemné zkušenosti v rámci kontrol vozidel nad 3,5 tuny (AETR, ADR, tachografy, manipulace se záznamovým zařízením).