Menu

Zúčastnilo se jí 20 vybraných žáků 1. a 2. ročníku střední odborné školy. Soutěžní otázky připravila Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Na učebně matematiky a chemie žáci samostatně řešili úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Otázky byly hodnoceny dle náročnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body. Cílem soutěže je vzbudit zájem o logické úlohy, technické a přírodovědné obory, což žáci využijí v dalším studiu a v policejní praxi.

Nejlepšími řešiteli školního kola se stali:

  1. Levý Josef, 1.D
  2. Černý Lukáš, 1.B
  3. Cetkovská Diana, 2.A
  4. Maňák Filip, 2.C
  5. Růžička Dominik, 1.C

Blahopřeji a věřím v úspěšné umístění našich žáků ve Zlínském kraji.

Mgr. Jana Hendrychová