Do letošního jubilejního 5. ročníku se přihlásilo 69 soutěžících z 12 středních odborných škol. Soutěžící zpracovali 41 prací, které obhajovali v 6 soutěžních kategoriích. Žáci naší školy obsadili dvě I. místa, dvě II. místa a tři III. místa!

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří nejen soutěžícím žákům, ale i vedoucím jednotlivých soutěžních prací , kteří na úspěchu žáků mají podíl a také členům komisí, kteří výrazně přispěli k důstojnému a  úspěšnému průběhu celé soutěže.

Umístění našich žáků:

Kategorie 4 Informační a komunikační technologie

Kategorie 5 Společenskovědní obory

Kategorie 2 Prevence a odhalování kriminality

 

Dr. A. Strachota