Menu

V první části programu jsme se dozvěděli zajímavosti o magnetickém poli obecně, ale hlavně o magnetismu a magnetosféře naší planety – Země a s tím souvísejícími elektrickými a elektrostatickými jevy v přírodě. Z pohledu nás studentů bylo nejzajímavější zjištění, jak lze magnetické pole pozorovat prostřednictvím různých zmagnetovatelných materiálů. Na příkladech a názorných pokusech jsme znázornili magnetické pole pomocí kovových pilin, fluxdetektorem a ferrofluidem, ale také například velmi zdařilými videozáběry korony Slunce.

Velmi působivé bylo znázornění magnetického pole vyvolané ferrofluidem, což je hustá tekutá suspenze z magnetických nanočástic, která v blízkosti magnetu vytváří hroty ve směru siločar a to i proti zemské přitažlivosti.

V druhé části jsme pochytili mnoha fakta o Sluneční soustavě, jejich planetách a naší galaxii zvané Mléčná dráha.

Přednášky a experimenty byly velice zajímavé a doufáme, že nás zaměstnanci hvězdárny opět navštíví s dalšími zajímavými poznatky.


Lucie Polášková a Ondřej Stavjaník
Žáci 2.ročníku