Menu

Veškerá sportoviště školy slouží především k naplňování vzdělávacích cílů VPŠ a SPŠ MV v Holešově a v rámci úzké spolupráce s PČR také vzdělávacím potřebám Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. Jednalo se o poměrně rozsáhlou a časově i finančně náročnou investiční akci, která mohla být zrealizována pouze díky vstřícnosti a za podpory ze strany vedení Ministerstva vnitra.

V čase od 06.00 do 15.30 hodin bude sportovní areál sloužit pro potřeby výuky a dalších vzdělávacích aktivit jako jsou soutěže, adaptační kurzy, služební příprava, docvičování nebo realizace zkoušek. V odpoledních hodinách budou sportoviště patřit především mimovýukovým aktivitám, tj. kroužkům, oddílům SKP či jednotlivcům kteří si chtějí zasportovat. Nyní mají naši žáci i zaměstnanci skutečně ideální podmínky pro rozvoj svých fyzických schopností.

Video z průběhu výstavby:

Letecké video sportoviště po dokončení výstavby: